Skip to main content
Agriculture and rural development

Spoločná poľnohospodárska politika v mojej krajine

Informácie o vykonávaní a uplatňovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) v jednotlivých krajinách EÚ.

Nová SPP poskytuje krajinám EÚ väčšiu flexibilitu pri prispôsobovaní jednotlivých opatrení miestnym podmienkam.

Výkonnosť poľnohospodárskej politiky

Ukazovatele, hodnotenia, štúdie a správy pomáhajú pri preskúmaní výkonnosti spoločnej poľnohospodárskej politiky a pri skúmaní spôsobu rozdeľovania podpory príjmov.

Strategické plány SPP

V strategických plánoch SPP krajín EÚ sa skombinuje celý rad cielených intervencií s cieľom riešiť ich osobitné potreby a dosiahnuť hmatateľné výsledky týkajúce sa cieľov na úrovni EÚ.

Rozvoj vidieka

Súvisiace odkazy

Nová SPP bude kľúčom k zabezpečeniu budúcnosti poľnohospodárstva a lesného hospodárstva v EÚ.