Skip to main content
Agriculture and rural development

Spoločná poľnohospodárska politika v mojej krajine

Informácie o vykonávaní a uplatňovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) v jednotlivých krajinách EÚ.

Nová SPP poskytuje krajinám EÚ väčšiu flexibilitu pri prispôsobovaní jednotlivých opatrení miestnym podmienkam.

Strategické plány SPP

V strategických plánoch SPP krajín EÚ sa skombinuje celý rad cielených intervencií s cieľom riešiť ich osobitné potreby a dosiahnuť hmatateľné výsledky týkajúce sa cieľov na úrovni EÚ.

CAP Strategic Plans by country

Consult the approved CAP Strategic Plans outlining each EU country’s strategy covering all the main CAP funded strands of the policy.

Rozvoj vidieka

Súvisiace odkazy

Nová SPP

Nová SPP bude kľúčom k zabezpečeniu budúcnosti poľnohospodárstva a lesného hospodárstva v EÚ.