Skip to main content
Agriculture and rural development

Environmentálna udržateľnosť v poľnohospodárstve EÚ

Spoločná poľnohospodárska politika kladie do centra poľnohospodárstva a lesného hospodárstva v EÚ osvedčené environmentálne postupy s cieľom zabezpečiť, aby ochrana planéty a výroba potravín šli ruka v ruke.