Skip to main content
Agriculture and rural development

Živočíšne produkty

Krajiny Európskej únie sú kľúčovými producentmi a vývozcami rozličných živočíšnych produktov, akými sú bravčové mäso, hydina, med, mlieko či vajcia. Na niektoré z týchto poľnohospodárskych produktov sa vzťahuje jednotná spoločná organizácia trhov, v rámci ktorej sa poskytujú trhové nástroje na stabilizáciu sektora v prípade potreby. EÚ takisto prijíma právne predpisy na reguláciu obchodu s rybami a mäsom z diviny.