Skip to main content
Agriculture and rural development

Zamestnanosť a rast vo vidieckych oblastiach

Cieľ politiky

Súhrnná správa o kľúčových témach týkajúcich sa zamestnanosti, rastu, chudoby, agropotravinárskeho sektora vo vidieckych oblastiach a výziev, ktorým tieto oblasti čelia.

Podujatia