Skip to main content
Agriculture and rural development

Medzinárodný obchod

Informácie o medzinárodnom obchode s poľnohospodárskymi výrobkami, spolupráci a dohodách s tretími krajinami, rozvojových programoch a procese rozširovania EÚ.

Medzinárodná spolupráca

Spolupráca EÚ s tretími krajinami a regionálnymi a medzinárodnými organizáciami v oblasti poľnohospodárstva a rozvoja vidieka.

Rozširovanie

Hlavné témy

Afrika

Spolupráca a dohody medzi Africkou úniou a EÚ v oblasti poľnohospodárstva a rozvoja vidieka.

Poľnohospodárske trhy a ceny

Monitorovanie cien, výhľady, stručné informácie a správy o vývoji na trhu s poľnohospodárskymi komoditami a potravinami v EÚ.

Súvisiace odkazy