Prejsť na hlavný obsah
Agriculture and rural development

Lesné hospodárstvo

Informácie o význame lesov pre životné prostredie a vidiecke oblasti EÚ a o opatreniach, ktoré sa prijímajú na ich ochranu.

EÚ podporuje lesné hospodárstvo prostredníctvom fondov na rozvoj vidieka, akčného plánu v oblasti lesného hospodárstva a inovácií v lesnom hospodárstve.

Práca osobitnej skupiny EÚ zaoberajúcej sa agrolesníctvom a prehľad hlavných dokumentov.

Správa zo seminára o nových hodnotových reťazcoch z multifunkčných lesov.

Štatistiky o lesoch, lesnom hospodárstve, lesnej pôde a ťažbe dreva.