Skip to main content
Agriculture and rural development

Výskum a inovácie

Ak má byť EÚ schopná zvládať výzvy, ktorým čelí, a zároveň pokračovať v plnení svojich politických cieľov, potrebuje mať oporu vo výskume a inováciách.

Poľnohospodársky výskum a inovácie v EÚ sa vyznačujú dlhodobým strategickým prístupom, ktorý sa zameriava na vytváranie hodnoty z pôdy prostredníctvom udržateľnej prvovýroby a na posilňovanie inovácií na vidieku. Ide o dôležitý nástroj v boji proti výzvam, ako sú zmena klímy, zhoršovanie životného prostredia a strata biodiverzity.

Horizont Európa

Program Horizont Európa posilňuje vplyv výskumu a inovácií EÚ tým, že podporuje a vykonáva politiky EÚ a zároveň rieši globálne výzvy.

Misie

Misie EÚ budú podporovať transformáciu Európy tak, aby bola ekologickejším, zdravším, inkluzívnejším a odolnejším kontinentom.

Digitalizácia

Digitálne desaťročie EÚ posilní postavenie ľudí a podnikov v udržateľnej a prosperujúcej digitálnej budúcnosti zameranej na človeka.