Skip to main content
Agriculture and rural development

Kalix Löjrom CHOP

Chráněné označení původu (CHOP) zaručuje, že všechny části procesu produkce, zpracování a přípravy probíhají v daném regionu.

Počátky

Kalix Löjrom CHOP jsou jikry síha malého, malé ryby z čeledi lososovitých. Tento švédský produkt získal v roce 2010 evropské chráněné označení původu (CHOP).

Gulf of Bothnia

Síh malý, který se používá k produkci Kalix Löjrom CHOP, se vyskytuje v oblasti kolem měst Piteå, Luleå, Kalix a Haparanda. Na moři se loví ve vodách od ústí řeky Torneå na severu po ústí řeky Åby na jihu, maximálně 40 km od pobřeží. Tato konkrétní část Botnického zálivu je místem, kde se síh malý tře. Celý proces přípravy jiker „Kalix Löjrom“ musí proběhnout v dané zeměpisné oblasti.

archive map of Gulf of Bothnia

Pro Kalix Löjrom CHOP je typická jeho chuť a nápadný odstín oranžové barvy (S2070-450R na švédské barevné stupnici). Tento specifický oranžový odstín odlišuje Kalix Löjrom CHOP od jiker sladkovodních ryb téhož druhu, které mají žluté zbarvení.

Bylo zjištěno, že jak charakteristická chuť, tak unikátní pigment přímo souvisejí s tím, čím se síh malý živí. Rozhodující faktorem v této souvislosti je nepochybně chladná a čistá voda této konkrétní části Botnického zálivu, kde se síh malý tře a kde se vyskytuje během období odlovu. Do této části Botnického zálivu proudí sladká voda z osmi velkých řek, mnoha říček a menších vodních toků, která má kvalitu pitné vody.

Za bezkonkurenční pověstí Kalix Löjrom CHOP stojí také tradiční metoda produkce. Jak s jikrami nakládat, ovládají pouze lidé v dané oblasti. Potřebný fortel se dostavuje až s mnohaletou praxí. Kalix Löjrom má zaoblenou chuť s tóny jemného rybího tuku a soli.

Produkce

a picture of the small salmonid fish species

Kalix Löjrom CHOP se získává z jiker síha malého (Coregonus albula). Ryby používané k produkci pocházejí ze specifické části Botnického zálivu. Právě tamějším přírodním podmínkám vděčí produkt za svou jedinečnost. Jsou totiž spojeny se specifickou oblastí, kde se síh malý živí a kde probíhá jeho odlov.

Potrava síha malého pochází pouze z lokálních přírodních zdrojů, mezi nimiž naprosto chybí jakékoli druhy sladkovodní hmyzu, ale které jsou naopak bohaté na planktonní korýše a hmyzí larvy. Rozloha vlastní oblasti rybolovu se mění v závislosti na množství sladké vody, která při jarních povodních přiteče z řek. S větším objemem sladké vody najde síh malý potravu na větším území.

Celý proces přípravy Kalix Löjrom CHOP se skládá z několika fází: prvotního propláchnutí, promíchávání, prosévání, sušení, solení a důkladného čištění. Během lovného období, které trvá pět týdnů, se velikost jiker pohybuje od přibližně 0,8 mm v prvním týdnu do 1,3 mm v pátém týdnu. Jikry se z ryb ručně odebírají v den odlovu. Poté se do jiker přidávají 4 % soli.

a fisherman with a catch of fish and a factory worker cleaning fish
Kalix Lojrom processing

Jikry Kalix Löjrom CHOP se prodávají hlavně zmrazené nebo rozmrazené, ale během rybolovného období v menším množství i čerstvé. Jelikož se používá metoda sušení vymrazováním, je celkový obsah vody v produktu Kalix Löjrom CHOP 37,7 %. Celkový obsah soli dosahuje 4,3 %. Vlastnosti produktu jsou ve zmrazeném, rozmrazeném i čerstvém stavu stejné.

Další informace

Kalix Löjrom CHOP – právní specifikace

Chráněné označení původu.

Kvalitní potraviny a nápoje z celé Evropy