Prejsť na hlavný obsah
Agriculture and rural development

Štruktúra a ekonomika poľnohospodárskych podnikov

Údaje zahŕňajú podiel podnikov, ktoré dostávajú priame platby, priemernú podporu príjmov v rámci SPP na hektár a podiel priamej podpory na príjmoch z poľnohospodárskej činnosti.

Tento interaktívny nástroj spája 20 kľúčových ukazovateľov pre tri rozmery udržateľnosti v poľnohospodárstve a vo vidieckych oblastiach: hospodárska udržateľnosť, environmentálna udržateľnosť a sociálna udržateľnosť.