Skip to main content
Agriculture and rural development

Kalix Löjrom SUB

Den skyddade ursprungsbeteckningen (SUB) är en garant för att all produktion, bearbetning och beredning görs i det specifika området.

Historia

Kalix löjrom fick skyddad ursprungsbeteckning (SUB) år 2010. Rommen kommer från siklöjan, som är en liten laxfisk.

kalix-lojrom-top-image.jpg

Siklöjan fiskas i Bottenviken utanför Piteå, Luleå, Kalix och Haparanda i ett område som sträcker sig från Torne älvs utlopp i norr till Åbyälvens utlopp i söder och högst fyra mil ut från kusten. Den här specifika delen av Bottniska viken är en naturlig lekplats för siklöja. Alla steg i beredningen av Kalix löjrom måste göras i det här avgränsade geografiska området.

kalix-lojrom-old-map-sweden.jpg

Det som kännetecknar Kalix löjrom är dess smak och unika färg (S2070–450R enligt det svenska färgsystemet). Kalix löjrom är intensivt orange medan löjrommen från insjöfisk är gul.

Den unika smaken och färgen har en direkt koppling till siklöjans föda. Det kalla och rena bräckta vattnet i den här delen av Bottniska viken där siklöjan leker och lever under fångstperioden, bidrar förstås också. Med inte mindre än åtta älvar och flera mindre vattendrag som mynnar ut här är vattnet lika rent som dricksvatten.

Den traditionella produktionsmetoden bidrar också till kalixlöjrommens oöverträffade anseende. För att hantera rommen på rätt sätt krävs många års erfarenhet som är en del av den lokala kunskapen. Rommens runda och milda smak av fiskolja och salt bidrar också till dess unika karaktär.

Produktion

istock-1176162734.jpg

Kalix löjrom SUB framställs av rommen från siklöja (coregonus albula) som fiskas i en specifik del av Bottniska viken. Miljön där siklöjan lever och fiskas är avgörande för kalixlöjrommens egenskaper.

Siklöjan äter endast det som finns naturligt i vattnet, dvs. planktoniska kräftdjur, insektslarver och de mineraler som följer med älvvattnet ut i fångstområdet. Storleken på fångstområdet varierar beroende på hur mycket vatten som strömmar ut med vårfloden. En större vårflod innebär mer föda och ett större fångstområde.

Beredningen av Kalix löjrom består av flera steg: grovsköljning, vispning, silning, torkning, saltning och finrensning. Romkornens storlek varierar under den fem veckor långa fångstperioden från cirka 0,8 mm den första veckan till 1,3 mm den femte veckan. Rommen kläms ut för hand samma dag som fisken fångas och därefter tillsätts 4 % salt.

kalix-lojrom-processing01-mera-film.jpg
Kalix Lojrom processing

Kalix löjrom SUB säljs mest fryst eller upptinad, men under fångstperioden säljs även mindre mängder färsk löjrom. När rommen frystorkats innehåller den 37,7 % vatten. Salthalten är 4,3 %. Oavsett om den är fryst, tinad eller färsk har löjrommen alltid samma egenskaper.

Läs mer

Kalix Löjrom SUB – rättsakt

Skyddad ursprungsbeteckning

Kvalitetsmärkt mat och dryck i EU