Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Agriculture and rural development

Kalix Löjrom ΠΟΠ

Η προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) εγγυάται ότι όλα τα στάδια της διαδικασίας παραγωγής, μεταποίησης και παρασκευής πραγματοποιούνται στη συγκεκριμένη περιοχή.

Ιστορία

Το Kalix Löjrom ΠΟΠ, που παράγεται από αυγά λευκού κορήγονου, ενός μικρού σολομοειδούς ψαριού, αναγνωρίστηκε ως προϊόν προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης ΠΟΠ το 2010.

Gulf of Bothnia

Όσον αφορά τον τόπο, ο κορήγονος που χρησιμοποιείται για την παραγωγή του Kalix Löjrom ΠΟΠ ζει στην περιοχή γύρω από τους δήμους Piteå, Luleå, Kalix και Haparanda. Στη θάλασσα αλιεύεται εντός των υδάτινων ορίων που εκτείνονται από τις εκβολές του ποταμού Torneå στον βορρά έως τις εκβολές του ποταμού Åby στον νότο, και σε απόσταση το πολύ 40 χιλιομέτρων από την ακτή. Το συγκεκριμένο τμήμα του Βοθνικού Κόλπου αποτελεί φυσικό τόπο αναπαραγωγής του κορήγονου. Ολόκληρη η διαδικασία παραγωγής του Kalix Löjrom πρέπει να πραγματοποιείται εντός της συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής.

archive map of Gulf of Bothnia

Τα χαρακτηριστικά που κάνουν το Kalix Löjrom ΠΟΠ να ξεχωρίζει είναι η γεύση του και η αμέσως αναγνωρίσιμη πορτοκαλί του απόχρωση, που αντιστοιχεί στον κωδικό S2070-450R της εθνικής χρωματικής κλίμακας της Σουηδίας. Τα αυγά από τα οποία παρασκευάζεται το Kalix Löjrom ΠΟΠ έχουν μια ιδιαίτερη πορτοκαλί απόχρωση που τα ξεχωρίζει από τα αυγά του κορήγονου γλυκού νερού, τα οποία είναι κίτρινα.

Τόσο η χαρακτηριστική γεύση όσο και το μοναδικό χρώμα του διαπιστώθηκε ότι συνδέονται άμεσα με την ιδιαίτερη διατροφή του κορήγονου. Τα κρύα και καθαρά νερά στο συγκεκριμένο τμήμα του Βοθνικού Κόλπου, όπου αναπαράγεται και ζει ο κορήγονος κατά τη διάρκεια της αλιευτικής περιόδου, αποτελούν αναμφίβολα καθοριστικό παράγοντα. Καθώς τουλάχιστον οκτώ μεγάλοι ποταμοί και πολλοί μικρότεροι ποταμοί και υδατορεύματα χύνονται σε αυτό το τμήμα του Βοθνικού Κόλπου, η ποιότητα του νερού είναι ανάλογη με αυτή του πόσιμου νερού.

Η παραδοσιακή μέθοδος παραγωγής του Kalix Löjrom ΠΟΠ συμβάλλει επίσης στην απαράμιλλη φήμη του. Η διαχείριση των αυγών αποτελεί μέρος της τοπικής τεχνογνωσίας και απαιτεί πολυετή πείρα. Το γεμάτο άρωμα του Kalix Löjrom, σε συνδυασμό με την ήπια γεύση ελαφρού ιχθυελαίου και αλατιού, ενισχύει τον μοναδικό του χαρακτήρα.

Παραγωγή

a picture of the small salmonid fish species

Το Kalix Löjrom ΠΟΠ παράγεται από τα αυγά του κορήγονου, γνωστού και ως coregonus albula. Το ψάρι αυτό προέρχεται από ένα συγκεκριμένο τμήμα του Βοθνικού Κόλπου. Το συγκεκριμένο φυσικό περιβάλλον κάνει το Kalix Löjrom ΠΟΠ μοναδικό, καθώς καθορίζει τη διατροφή του ψαριού και την περιοχή αλίευσης, που είναι άρρηκτα συνδεδεμένες.

Ο κορήγονος τρέφεται αποκλειστικά με τους φυσικούς πόρους που προσφέρει το περιβάλλον του. Σ’ αυτά τα ευλογημένα γλυκά ύδατα, που είναι απαλλαγμένα από κάθε είδους έντομα, ζουν τα πλαγκτονικά μαλακόστρακα και οι προνύμφες εντόμων με τα οποία τρέφεται ο κορήγονος. Το μέγεθος της πραγματικής αλιευτικής ζώνης ποικίλλει ανάλογα με την ποσότητα γλυκού νερού που εισρέει σε αυτήν κατά τις εαρινές πλημμύρες. Η αύξηση των αποθεμάτων γλυκού νερού παρέχει στον κορήγονο μια ευρύτερη περιοχή για να τρέφεται.

Η διαδικασία παραγωγής του Kalix Löjrom ΠΟΠ περιλαμβάνει διάφορα στάδια: προκαταρκτικό πλύσιμο, χτύπημα, κοσκίνισμα, ξήρανση, αλάτιση και σχολαστικός καθαρισμός. Το μέγεθος των αυγών κορηγόνου ποικίλλει κατά την περίοδο αλιείας των πέντε εβδομάδων, από 0,8 mm την πρώτη εβδομάδα έως 1,3 mm την πέμπτη εβδομάδα. Μόλις το Kalix Löjrom αποχωριστεί από το ψάρι, μια διαδικασία που εκτελείται με το χέρι την ημέρα της αλίευσης, προστίθεται αλάτι στα αυγά (κατά 4 %).

a fisherman with a catch of fish and a factory worker cleaning fish
Kalix Lojrom processing

Το Kalix Löjrom ΠΟΠ πωλείται κυρίως υπό μορφή κατεψυγμένου ή αποψυγμένου προϊόντος Διατίθεται επίσης νωπό σε μικρότερες ποσότητες, κατά τη διάρκεια της αλιευτικής περιόδου. Η συνολική περιεκτικότητα σε νερό του Kalix Löjrom ΠΟΠ, μετά την εφαρμογή της μεθόδου λυοφιλίωσης, είναι 37,7 %. Η συνολική περιεκτικότητά του σε αλάτι είναι 4,3 %. Ανεξάρτητα από τη μορφή του προϊόντος –κατεψυγμένο, αποψυγμένο ή νωπό– τα χαρακτηριστικά του παραμένουν αναλλοίωτα.

Περισσότερες πληροφορίες

Kalix Löjrom ΠΟΠ – νομικές προδιαγραφές

Προστατευόμενη ονομασία προέλευσης

Τρόφιμα και ποτά ποιότητας σε όλη την Ευρώπη