Prejsť na hlavný obsah
Agriculture and rural development

Udržateľné poľnohospodárstvo v rámci SPP

Poľnohospodárstvo má jedinečné postavenie v spoločnosti, životnom prostredí a hospodárstve Európskej únie.

Spoločná poľnohospodárska politika (SPP) preto kombinuje sociálne, hospodárske a environmentálne prístupy na ceste k dosiahnutiu udržateľného systému poľnohospodárstva v EÚ.

Scene at a farmers' market - farmer hands vegetables to a customer

SPP podporuje vidiecke komunity a umožňuje, aby poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo zohrávali dôležitú úlohu v prospech širšej spoločnosti.

a female farmer standing in a cowshed
Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo môžu poľnohospodárom, lesníkom a EÚ ako celku prinášať udržateľné hospodárske výnosy.
two people examining plants, one holds a digital device
Informácie o výskumných projektoch a opatreniach EÚ na podporu inovácií v poľnohospodárstve a vo vidieckych oblastiach, ako aj o možnostiach financovania.
a collage of trees, wood pellets and sheep
Podpora lesného hospodárstva zo strany EÚ prostredníctvom fondov pre rozvoj vidieka, stratégie EÚ pre lesy do roku 2030 a inovácií v lesnom hospodárstve.
A hand holding a phone with a field of plants on the screen

Pravidlá a opatrenia na reguláciu a podporu digitalizácie poľnohospodárstva a vidieckych oblastí.

Európska zelená dohoda

Hlavné témy

Cieľom SPP je chrániť biodiverzitu prostredníctvom udržateľných poľnohospodárskych postupov.

Súvisiace odkazy

Udržateľnejší potravinový dodávateľský reťazec EÚ od farmy po stôl: v záujme spravodlivého, zdravého a ekologického potravinového systému.

Tieto plány umožnia krajinám EÚ riešiť ich osobitné poľnohospodárske potreby a dosiahnuť výsledky, ktoré sú v súlade s cieľmi EÚ v rámci novej SPP.

Podpora poľnohospodárskych postupov, ktoré prispievajú k plneniu cieľov EÚ v oblasti životného prostredia a klímy.

Podujatia

Aktuálne informácie