Skip to main content
Agriculture and rural development
Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

Podpora poľnohospodárov EÚ, potravinovej bezpečnosti, životného prostredia a vidieckych oblastí

Spoločná poľnohospodárska politika (SPP)

SPP je partnerstvo medzi poľnohospodárstvom a spoločnosťou a rovnako aj medzi Európou a jej poľnohospodármi.

SPP podporuje poľnohospodárov EÚ, chráni potravinovú bezpečnosť, bojuje proti zmene klímy a pomáha vidieckym oblastiam prosperovať.

Vzhľadom na starnutie pracovných síl v poľnohospodárstve zintenzívňuje EÚ svoje úsilie presvedčiť mladých ľudí, aby sa dali na prácu v poľnohospodárstve.

SPP podporuje dynamický rozvoj a hospodársku životaschopnosť vidieckych oblastí prostredníctvom financovania a opatrení, ktoré podporujú rozvoj vidieka.

The EU is combining social, environmental and economic approaches to create a more sustainable system of agriculture.
Information on organic farming, geographical indications and quality schemes, animal and plant products, and more.
The EU works with partners around the world to facilitate agricultural trade and protect global food security.
Portál pre agropotravinové údaje

Podrobné informácie o poľnohospodárskych trhoch, ekonomike a obchode na vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ, ako aj údaje týkajúce sa SPP.

Kľúčové údaje

Krátkodobé a strednodobé prognózy vývoja trhu s poľnohospodárskymi komoditami a potravinami.

Zhrnutie údajov týkajúcich sa cien poľnohospodárskych výrobkov a spotrebiteľských potravín na úrovni EÚ, ako aj na celosvetovej úrovni.

Údaje o výrobe a výnosoch rôznych poľnohospodárskych komodít a výrobkov v EÚ.

Informácie o obchodných vzťahoch EÚ v oblasti agropotravinárskych výrobkov s partnermi na celom svete.

Hlavné témy

Short-term outlook

The short-term outlook report presents the latest trends and prospects for different agri-food sectors.

The Food for Europe podcast

Latest episode: geographical indications (GIs) add value for everyone in the food chain. Learn more about GIs and ongoing proposals to improve how the system works.
Financovanie a verejné súťaže

Možnosti financovania a postupy verejného obstarávania pre projekty a iniciatívy EÚ.

Ďalšie informácie

Konzultácie

Konzultácie o iniciatívach EÚ v oblasti poľnohospodárstva a rozvoja vidieka.  

Vyjadrite svoj názor

Podujatia