Skip to main content
Agriculture and rural development
Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

Podpora poľnohospodárov EÚ, potravinovej bezpečnosti, životného prostredia a vidieckych oblastí

Spoločná poľnohospodárska politika (SPP)

SPP je partnerstvo medzi poľnohospodárstvom a spoločnosťou a rovnako aj medzi Európou a jej poľnohospodármi.

SPP v mojej krajine

Informácie o vykonávaní a uplatňovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) v jednotlivých krajinách EÚ.

Mladí poľnohospodári

Vzhľadom na starnutie pracovných síl v poľnohospodárstve zintenzívňuje EÚ svoje úsilie presvedčiť mladých ľudí, aby sa dali na prácu v poľnohospodárstve.

Rozvoj vidieka

SPP podporuje dynamický rozvoj a hospodársku životaschopnosť vidieckych oblastí prostredníctvom financovania a opatrení, ktoré podporujú rozvoj vidieka.

Farming

Poľnohospodárstvo

Informácie o ekologickom poľnohospodárstve, zemepisných označeniach a systémoch kvality, živočíšnych a rastlinných produktoch a ďalšie informácie.
 A long-term vision for the EU’s rural areas

Dlhodobá vízia pre vidiecke oblasti EÚ

V dlhodobej vízii pre vidiecke oblasti sa stanovujú okruhy opatrení na to, aby sa vidiecke oblasti EÚ stali silnejšími, prepojenými, odolnými a prosperujúcimi.
International

Medzinárodný obchod

EÚ spolupracuje s partnermi na celom svete s cieľom uľahčiť obchod s poľnohospodárskymi výrobkami a chrániť celosvetovú potravinovú bezpečnosť.
Portál pre agropotravinové údaje

Podrobné informácie o poľnohospodárskych trhoch, ekonomike a obchode na vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ, ako aj údaje týkajúce sa SPP.

Kľúčové údaje

Prognózy vývoja trhu

Krátkodobé a strednodobé prognózy vývoja trhu s poľnohospodárskymi komoditami a potravinami.

Údaje o cenách

Zhrnutie údajov týkajúcich sa cien poľnohospodárskych výrobkov a spotrebiteľských potravín na úrovni EÚ, ako aj na celosvetovej úrovni.

Údaje o produkcii

Údaje o výrobe a výnosoch rôznych poľnohospodárskych komodít a výrobkov v EÚ.

Údaje o obchode

Informácie o obchodných vzťahoch EÚ v oblasti agropotravinárskych výrobkov s partnermi na celom svete.

Hlavné témy

Krátkodobý výhľad

Krátkodobá výhľadová správa predstavuje najnovšie trendy a vyhliadky pre jednotlivé agropotravinárske odvetvia.

Podcast „Potraviny pre Európu“

European podcast series featuring interviews with key players in EU agricultural policy on how to make food systems fairer, healthier and greener.
Financovanie a verejné súťaže

Možnosti financovania a postupy verejného obstarávania pre projekty a iniciatívy EÚ.

Ďalšie informácie

Konzultácie

Konzultácie o iniciatívach EÚ v oblasti poľnohospodárstva a rozvoja vidieka.  

Vyjadrite svoj názor

Podujatia