Skip to main content
Agriculture and rural development
Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

Podpora poľnohospodárov EÚ, potravinovej bezpečnosti, životného prostredia a vidieckych oblastí

Spoločná poľnohospodárska politika (SPP)

SPP je partnerstvo medzi poľnohospodárstvom a spoločnosťou a rovnako aj medzi Európou a jej poľnohospodármi.

SPP v mojej krajine

Informácie o vykonávaní poľnohospodárskej politiky v každej krajine EÚ prostredníctvom strategických plánov SPP a siete SPP EÚ.

Mladí poľnohospodári

Vzhľadom na starnutie pracovných síl v poľnohospodárstve zintenzívňuje EÚ svoje úsilie presvedčiť mladých ľudí, aby sa dali na prácu v poľnohospodárstve.

Rozvoj vidieka

SPP podporuje dynamický rozvoj a hospodársku životaschopnosť vidieckych oblastí prostredníctvom financovania a opatrení, ktoré podporujú rozvoj vidieka.

Farming

Poľnohospodárstvo

Informácie o ekologickom poľnohospodárstve, zemepisných označeniach a systémoch kvality, živočíšnych a rastlinných produktoch a ďalšie informácie.
 A long-term vision for the EU’s rural areas

Dlhodobá vízia pre vidiecke oblasti EÚ

V dlhodobej vízii pre vidiecke oblasti sa stanovujú okruhy opatrení na to, aby sa vidiecke oblasti EÚ stali silnejšími, prepojenými, odolnými a prosperujúcimi.
International

Medzinárodný obchod

EÚ spolupracuje s partnermi na celom svete s cieľom uľahčiť obchod s poľnohospodárskymi výrobkami a chrániť celosvetovú potravinovú bezpečnosť.
Portál pre agropotravinové údaje

Podrobné informácie o poľnohospodárskych trhoch, ekonomike a obchode na vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ, ako aj údaje týkajúce sa SPP.

Kľúčové údaje

Prognózy vývoja trhu

Krátkodobé a strednodobé prognózy vývoja trhu s poľnohospodárskymi komoditami a potravinami.

Údaje o cenách

Zhrnutie údajov týkajúcich sa cien poľnohospodárskych výrobkov a spotrebiteľských potravín na úrovni EÚ, ako aj na celosvetovej úrovni.

Údaje o produkcii

Údaje o výrobe a výnosoch rôznych poľnohospodárskych komodít a výrobkov v EÚ.

Údaje o obchode

Informácie o obchodných vzťahoch EÚ v oblasti agropotravinárskych výrobkov s partnermi na celom svete.

Hlavné témy

Strednodobý výhľad

Správa poskytuje prehľad strednodobých vyhliadok hlavných poľnohospodárskych trhov EÚ, príjmov a životného prostredia do roku 2032.

Podcast „Potraviny pre Európu“

Európska séria podcastov prinášajúca rozhovory s kľúčovými aktérmi v poľnohospodárskej politike EÚ o tom, ako dosiahnuť spravodlivejšie, zdravšie a ekologickejšie potravinové systémy.
Financovanie a verejné súťaže

Možnosti financovania a postupy verejného obstarávania pre projekty a iniciatívy EÚ.

Ďalšie informácie

Konzultácie

Konzultácie o iniciatívach EÚ v oblasti poľnohospodárstva a rozvoja vidieka.  

Vyjadrite svoj názor

Podujatia