Prejsť na hlavný obsah
Agriculture and rural development
Spoločná poľnohospodárska politika (SPP)

SPP je partnerstvo medzi poľnohospodárstvom a spoločnosťou a rovnako aj medzi Európou a jej poľnohospodármi.

Informácie o vykonávaní poľnohospodárskej politiky v každej krajine EÚ prostredníctvom strategických plánov SPP a siete SPP EÚ.

Vzhľadom na starnutie pracovných síl v poľnohospodárstve zintenzívňuje EÚ svoje úsilie presvedčiť mladých ľudí, aby sa dali na prácu v poľnohospodárstve.

SPP podporuje dynamický rozvoj a hospodársku životaschopnosť vidieckych oblastí prostredníctvom financovania a opatrení, ktoré podporujú rozvoj vidieka.

a person walking in a field with goats
Informácie o ekologickom poľnohospodárstve, zemepisných označeniach a systémoch kvality, živočíšnych a rastlinných produktoch a ďalšie informácie.
a collage of people doing various activities in rural areas
V dlhodobej vízii pre vidiecke oblasti sa stanovujú okruhy opatrení na to, aby sa vidiecke oblasti EÚ stali silnejšími, prepojenými, odolnými a prosperujúcimi.
a symbol of the World and seven pairs of hands each holding a plant with soil
EÚ spolupracuje s partnermi na celom svete s cieľom uľahčiť obchod s poľnohospodárskymi výrobkami a chrániť celosvetovú potravinovú bezpečnosť.
Portál pre agropotravinové údaje

Podrobné informácie o poľnohospodárskych trhoch, ekonomike a obchode na vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ, ako aj údaje týkajúce sa SPP.

Kľúčové údaje

Krátkodobé a strednodobé prognózy vývoja trhu s poľnohospodárskymi komoditami a potravinami.

Zhrnutie údajov týkajúcich sa cien poľnohospodárskych výrobkov a spotrebiteľských potravín na úrovni EÚ, ako aj na celosvetovej úrovni.

Údaje o výrobe a výnosoch rôznych poľnohospodárskych komodít a výrobkov v EÚ.

Informácie o obchodných vzťahoch EÚ v oblasti agropotravinárskych výrobkov s partnermi na celom svete.

Featured topics

Vo vydaní správy o krátkodobom výhľade z jari 2024 sa uvádzajú najnovšie trendy a vyhliadky na agropotravinárske trhy.
a collage of people, animals and fruit
Európska séria podcastov prinášajúca rozhovory s kľúčovými aktérmi v poľnohospodárskej politike EÚ o tom, ako dosiahnuť spravodlivejšie, zdravšie a ekologickejšie potravinové systémy.
 • a wheat field with a euro symbol and the EU stars in the background
  Financovanie a verejné súťaže

  Možnosti financovania a postupy verejného obstarávania pre projekty a iniciatívy EÚ.

  Ďalšie informácie

 • two men walking in a ploughed field one is holding a tablet device
  Konzultácie

  Konzultácie o iniciatívach EÚ v oblasti poľnohospodárstva a rozvoja vidieka.  

  Vyjadrite svoj názor

Podujatia