Skip to main content
Agriculture and rural development

Spoločná poľnohospodárska politika

Spoločná poľnohospodárska politika (SPP) sa týka našich potravín, životného prostredia a krajiny.

SPP je partnerstvom medzi spoločnosťou a poľnohospodárstvom, ktoré zabezpečuje stabilné dodávky potravín, chráni príjmy poľnohospodárov, chráni životné prostredie a rozvíja život vo vidieckych oblastiach.

Nová spoločná poľnohospodárska politika: 2023 – 2027

Prehľad

Prehľad cieľov, histórie a súčasných pravidiel SPP a toho, ako sa ňou podporujú poľnohospodári EÚ a potravinová bezpečnosť Európy.

Podpora príjmu

EÚ podporuje potravinovú bezpečnosť a udržateľné poľnohospodárstvo poskytovaním podpory príjmu poľnohospodárom.

Financovanie SPP

S cieľom uspokojiť potreby poľnohospodárov, lesníkov a vidieckych komunít Európska komisia dbá na to, aby bolo financovanie spoločnej poľnohospodárskej politiky spravodlivé, rozsiahle a transparentné.

Agri-food supply chain

Riadenie agropotravinového dodávateľského reťazca a ako posilniť postavenie poľnohospodárov v rámci neho.

Rozvoj vidieka

SPP podporuje dynamickosť a hospodársku životaschopnosť vidieckych oblastí prostredníctvom financovania a opatrení na podporu rozvoja vidieka.

Strategické plány SPP

Hlavné témy

Súvisiace odkazy

Udržateľná SPP

SPP zaujíma sociálny, environmentálny a hospodársky prístup k udržateľnosti.

Trhy

Údaje a analýzy týkajúce sa poľnohospodárskych trhov.