Skip to main content
Agriculture and rural development

Financovanie spoločnej poľnohospodárskej politiky

S cieľom uspokojiť potreby poľnohospodárov, lesníkov a vidieckych komunít Európska komisia dbá na to, aby bolo financovanie spoločnej poľnohospodárskej politiky spravodlivé, rozsiahle a transparentné.