Skip to main content
Agriculture and rural development

Agropotravinový dodávateľský reťazec v EÚ

Riadenie agropotravinového dodávateľského reťazca, ako posilniť postavenie poľnohospodárov v dodávateľskom reťazci.