Skip to main content
Agriculture and rural development

Agropotravinový dodávateľský reťazec v EÚ

Riadenie agropotravinárskeho dodávateľského reťazca, posilnenie postavenia poľnohospodárov v dodávateľskom reťazci.

Dodávky potravín a potravinová bezpečnosť

Agropotravinársky sektor EÚ na svetových trhoch