Skip to main content
Agriculture and rural development

Zemepisné označenia a systémy kvality

Značky kvality chránia a propagujú pôvod, tradície a jedinečné vlastnosti mnohých osobitých výrobkov EÚ.