Skip to main content
Agriculture and rural development

Tvarus žemės ūkis ES

Žemės ūkis užima unikalią vietą kaip Europos Sąjungos visuomenės, aplinkos ir ekonomikos šerdis.

Atsižvelgiant į tai, bendroje žemės ūkio politikoje (BŽŪP) derinami socialiniai, ekonominiai ir aplinkosaugos požiūriai siekiant tvarios ES žemės ūkio sistemos.

Socialiai tvari BŽŪP

Pagal BŽŪP remiamos kaimo bendruomenės ir sudaromos palankesnės sąlygos atlikti svarbų vaidmenį, kurį žemės ūkis ir miškininkystė atlieka platesnėje visuomenėje.

Aplinkos tvarumas

BŽŪP siekiama kovoti su klimato kaita, saugoti gamtos išteklius ir didinti biologinę įvairovę ES.

Ekonominis tvarumas

Žemės ūkis ir miškininkystė gali užtikrinti tvarią ekonominę naudą ūkininkams, miškotvarkininkams ir visai ES.

Moksliniai tyrimai ir inovacijos

Sužinokite apie ES mokslinių tyrimų projektus ir veiksmus, kuriais skatinamos inovacijos žemės ūkyje ir kaimo vietovėse, taip pat apie finansavimo galimybes.

Miškininkystė

ES remia miškininkysę pasitelkusi kaimo plėtros fondus, 2030 m. miškų strategiją ir miškininkystės inovacijas.

Ilgalaikė kaimo vietovių vizija

Ilgalaikėje kaimo vietovių vizijoje (IKVV) nurodomos veiksmų, kuriais būtų siekiama, kad ES kaimo vietovės būtų stipresnės, sujungtos, atsparios ir klestinčios, sritys.

Europos žaliasis kursas

Dėmesio centre

Susijusios nuorodos

BŽŪP strateginiai planai

Šie planai sudarys galimybę ES šalims patenkinti savo konkrečius žemės ūkio poreikius ir pasiekti rezultatų, įgyvendinant ES tikslus pagal naująją BŽŪP.

Žalinimas

Parama ūkininkavimo praktikai, kuria prisidedama prie ES aplinkos ir klimato tikslų įgyvendinimo.

Renginiai