Skip to main content
Agriculture and rural development

Tvarus žemės ūkis ES

Žemės ūkis užima unikalią vietą kaip Europos Sąjungos visuomenės, aplinkos ir ekonomikos šerdis.

Atsižvelgiant į tai, bendroje žemės ūkio politikoje (BŽŪP) derinami socialiniai, ekonominiai ir aplinkosaugos požiūriai siekiant tvarios ES žemės ūkio sistemos.

Socialiai tvari BŽŪP

Pagal BŽŪP remiamos kaimo bendruomenės ir sudaromos palankesnės sąlygos atlikti svarbų vaidmenį, kurį žemės ūkis ir miškininkystė atlieka platesnėje visuomenėje.

Aplinkos tvarumas

BŽŪP siekiama kovoti su klimato kaita, saugoti gamtos išteklius ir didinti biologinę įvairovę ES.

Ekonominis tvarumas

Agriculture and forestry can provide sustainable economic rewards for farmers, forest managers, and the EU as a whole.

Research and innovation

Learn about EU research projects and actions to promote innovation in agriculture and rural areas, as well as funding opportunities.

Miškininkystė

EU support for forestry through rural development funds, the forest strategy for 2030, and innovation in forestry.

Dėmesio centre

Susijusios nuorodos

Šie planai sudarys galimybę ES šalims patenkinti savo konkrečius žemės ūkio poreikius ir pasiekti rezultatų, įgyvendinant ES tikslus pagal naująją BŽŪP.

Parama ūkininkavimo praktikai, kuria prisidedama prie ES aplinkos ir klimato tikslų įgyvendinimo.