Skip to main content
Agriculture and rural development

Bæredygtigt landbrug i EU

Landbruget indtager en enestående, central position i EU's samfund, miljø og økonomi.

Den fælles landbrugspolitik kombinerer sociale, økonomiske og miljømæssige tilgange på vejen mod at opnå et bæredygtigt landbrug i EU.

miljømæssig bæredygtighed

Den fælles landbrugspolitik tager sigte på at bekæmpe klimaændringer, beskytte naturressourcer og styrke biodiversiteten i EU.

Økonomisk bæredygtighed

Landbrug og skovbrug kan give bæredygtigt økonomisk udbytte til landbrugere, skovforvaltere og EU som helhed.

Forskning og innovation

Få mere at vide om EU's forskningsprojekter og tiltag til at fremme innovation i landbruget og i landdistrikterne samt om forskellige finansieringsmuligheder.

Skovbrug

EU støtter skovbruget gennem fonde til udvikling af landdistrikterne, skovstrategien for 2030 og innovation inden for skovbrug.

En europæisk grøn pagt

I fokus

Relaterede links

Jord til bord-strategien

Vi skal gøre EU's fødevareforsyningskæde fra jord til bord mere bæredygtig for at få et bedre, sundere og mere miljøvenligt fødevaresystem

Grøn støtte

Støtte til landbrugsmetoder, der bidrager til EU's miljø- og klimamål.