Prejsť na hlavný obsah
Agriculture and rural development

Ochrana prírodných zdrojov v rámci SPP

Pôda, voda a vzduch majú zásadný význam pre fungovanie poľnohospodárstva a lesného hospodárstva. Spoločná poľnohospodárska politika zabezpečuje zodpovedné hospodárenie s týmito prírodnými zdrojmi v celej EÚ.