Skip to main content
Agriculture and rural development

Ilgtspējīga lauksaimniecība KLP

Lauksaimniecība ieņem unikālu vietu Eiropas Savienības sabiedrības, vides un ekonomikas centrā.

Šajā kontekstā kopējā lauksaimniecības politika (KLP) kombinē sociālās, ekonomiskās un vides pieejas ceļā uz ilgtspējīgu lauksaimniecības sistēmu ES.

Field with wild flower verge

Vidiskā ilgtspēja

KLP mērķis ir risināt klimata pārmaiņu problēmu, aizsargāt dabas resursus un uzlabot bioloģisko daudzveidību ES.

a female farmer standing in a cowshed

Ekonomiskā ilgtspēja

Lauksaimniecība un mežsaimniecība var nodrošināt ilgtspējīgus ekonomiskus ieguvumus lauksaimniekiem, mežu apsaimniekotājiem un ES kopumā.
two people examining plants, one holds a digital device

Pētniecība un inovācija

Uzziniet par ES pētniecības projektiem un darbībām, kuru uzdevums ir veicināt inovāciju lauksaimniecībā un laukos, un par iespējām saņemt finansējumu.
a collage of trees, wood pellets and sheep

Mežsaimniecība

ES atbalsts mežsaimniecībai ar lauku attīstības fondu starpniecību, ES Meža stratēģija 2030. gadam un inovācija mežsaimniecībā.

Eiropas zaļais kurss

Izskatāmie temati

Noderīgas saites

Stratēģiskie plāni saskaņā ar KLP

Plāni ļaus ES valstīm apmierināt savas īpašās lauksaimniecības vajadzības un sasniegt rezultātus attiecībā uz ES mērķiem saskaņā ar jauno KLP.

Zaļināšana

Atbalsts lauksaimniecības praksei, kas veicina ES vides un klimata mērķu sasniegšanu.

Pasākumi

  • Konferences un samiti

EU Agri-Food Days

  • otrdiena, 2023. gada 5. decembris, 09.30 - piektdiena, 2023. gada 8. decembris, 15.30 (CET)