Skip to main content
Agriculture and rural development

Duurzame landbouw in de EU

In de samenleving, het milieu en de economie van de Europese Unie neemt de landbouw een unieke, centrale plaats in.

Het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) is dan ook een combinatie van sociale, economische en milieumaatregelen die de EU op weg zetten naar een duurzaam landbouwsysteem.

Sociaal duurzaam GLB

Het GLB helpt plattelandsgemeenschappen en bevordert de onmisbare rol van de land- en bosbouw voor de samenleving als geheel.

Milieuduurzaamheid

Het gemeenschappelijk landbouwbeleid moet ook de klimaatverandering aanpakken, de natuurlijke hulpbronnen beschermen en de biodiversiteit in de EU vergroten.

Economische duurzaamheid

Land- en bosbouw kunnen duurzame economische voordelen opleveren voor boeren, bosbeheerders en de EU als geheel.

Onderzoek en innovatie

Meer weten over EU-onderzoeksprojecten en maatregelen om innovatie in de landbouw en plattelandsgebieden te stimuleren, en over financieringsmogelijkheden.

Bosbouw

EU-steun voor bosbouw via fondsen voor plattelandsontwikkeling, de bosstrategie voor 2030, en innovatie in de bosbouw.

Een Europese Green Deal

Onderwerpen

Links

Strategische GLB-plannen

Met deze plannen kunnen de EU-landen tegemoetkomen aan hun specifieke landbouwbehoeften en resultaten boeken bij de EU-doelstellingen in het kader van het nieuwe GLB.

Vergroening

Steun voor landbouwmethoden die helpen de EU-doelstellingen op het gebied van milieu en klimaat te bereiken.