Skip to main content
Agriculture and rural development

Trajnostno kmetijstvo v EU

Kmetijstvo ima edinstven položaj v središču družbe, okolja in gospodarstva Evropske unije.

Skupna kmetijska politika (SKP) zato združuje socialne, gospodarske in okoljske pristope na poti k doseganju trajnostnega sistema kmetijstva v EU.

Socialno trajnostna SKP

SKP podpira podeželske skupnosti ter kmetijstvu in gozdarstvu pomaga izvajati ključno vlogo, ki jo imata v družbi.

Okoljska trajnost

Cilj SKP je boj proti podnebnim spremembam, varovanje naravnih virov in krepitev biotske raznovrstnosti v EU.

Gospodarska trajnost

Agriculture and forestry can provide sustainable economic rewards for farmers, forest managers, and the EU as a whole.

Research and innovation

Learn about EU research projects and actions to promote innovation in agriculture and rural areas, as well as funding opportunities.

Gozdarstvo

EU support for forestry through rural development funds, the forest strategy for 2030, and innovation in forestry.

Evropski zeleni dogovor

Predstavljene teme

Sorodne povezave

Strateški načrti SKP

Države EU bodo na podlagi strateških načrtov upoštevale svoje posebne potrebe in dosegle oprijemljive rezultate glede ciljev EU v okviru nove SKP.

Ekologizacija

Podpora za kmetijske prakse, ki prispevajo k okoljskim in podnebnim ciljem EU.

Dogodki