Skip to main content
Agriculture and rural development

Kestlik põllumajandus ELis

Põllumajandusel on ainulaadne koht Euroopa Liidu ühiskonna, keskkonna ja majanduse keskmes.

Ühine põllumajanduspoliitika (ÜPP) ühendab sotsiaalsed, majanduslikud ja keskkonnaalased lähenemisviisid, et saavutada ELis kestlik põllumajandussüsteem.

Sotsiaalselt kestlik ÜPP

ÜPP toetab maakogukondi ning aitab põllumajandusel ja metsandusel täita oma olulist rolli, mis toob kasu ühiskonnale laiemalt.

Keskkonnasäästlikkus

ÜPP eesmärk on võidelda kliimamuutuste vastu, kaitsta loodusvarasid ja suurendada bioloogilist mitmekesisust ELis.

Majanduslik kestlikkus

Põllumajandus ja metsandus võivad pakkuda kestlikke majanduslikke hüvesid põllumajandustootjatele, metsamajandajatele ja ELile tervikuna.

Teadusuuringud ja innovatsioon

ELi teadusprojektid ja meetmed innovatsiooni edendamiseks põllumajanduses ja maapiirkondades ning selliste meetmete rahastamise võimalused

Metsamajandus

ELi toetus metsandussektorile maaelu arengu fondide, 2030. aasta metsastrateegia ja metsandusinnovatsiooni kaudu

Maapiirkondade arengu pikaajaline visioon

Maapiirkondade arengu pikaajalises visioonis on määratud kindlaks meetmed, mis aitavad suurendada ELi maapiirkondade tugevust, ühendatust, vastupidavust ja jõukust.

Euroopa roheline kokkulepe

Käsitletavad teemad

Seotud lingid

ÜPP strateegiakavad

Kavad võimaldavad ELi riikidel tegelda oma konkreetsete põllumajandusvajadustega ja saavutada tulemusi, mis on seotud ELi eesmärkidega uue ÜPP raames.

Rohestamine

Toetus põllumajandustavadele, mis aitavad kaasa ELi keskkonna- ja kliimaeesmärkide saavutamisele.