Põhisisu juurde
Agriculture and rural development

Kestlik põllumajandus ELis

Põllumajandusel on ainulaadne koht Euroopa Liidu ühiskonna, keskkonna ja majanduse keskmes.

Ühine põllumajanduspoliitika (ÜPP) ühendab sotsiaalsed, majanduslikud ja keskkonnaalased lähenemisviisid, et saavutada ELis kestlik põllumajandussüsteem.

Scene at a farmers' market - farmer hands vegetables to a customer

ÜPP toetab maakogukondi ning aitab põllumajandusel ja metsandusel täita oma olulist rolli, mis toob kasu ühiskonnale laiemalt.

Field with wild flower verge

ÜPP eesmärk on võidelda kliimamuutuste vastu, kaitsta loodusvarasid ja suurendada bioloogilist mitmekesisust ELis.

a female farmer standing in a cowshed
Põllumajandus ja metsandus võivad pakkuda kestlikke majanduslikke hüvesid põllumajandustootjatele, metsamajandajatele ja ELile tervikuna.
two people examining plants, one holds a digital device
ELi teadusprojektid ja meetmed innovatsiooni edendamiseks põllumajanduses ja maapiirkondades ning selliste meetmete rahastamise võimalused
a collage of trees, wood pellets and sheep
ELi toetus metsandussektorile maaelu arengu fondide, 2030. aasta metsastrateegia ja metsandusinnovatsiooni kaudu
A hand holding a phone with a field of plants on the screen

Põllumajanduse ja maapiirkondade digiüleminekut reguleerivad ning toetavad eeskirjad ja meetmed

Euroopa roheline kokkulepe

Käsitletavad teemad

Seotud lingid

Kavad võimaldavad ELi riikidel tegelda oma konkreetsete põllumajandusvajadustega ja saavutada tulemusi, mis on seotud ELi eesmärkidega uue ÜPP raames.

Toetus põllumajandustavadele, mis aitavad kaasa ELi keskkonna- ja kliimaeesmärkide saavutamisele.