Skip to main content
Agriculture and rural development

Kestlik põllumajandus ELis

Põllumajandusel on ainulaadne koht Euroopa Liidu ühiskonna, keskkonna ja majanduse keskmes.

Ühine põllumajanduspoliitika (ÜPP) ühendab sotsiaalsed, majanduslikud ja keskkonnaalased lähenemisviisid, et saavutada ELis kestlik põllumajandussüsteem.

Sotsiaalselt kestlik ÜPP

ÜPP toetab maakogukondi ning aitab põllumajandusel ja metsandusel täita oma olulist rolli, mis toob kasu ühiskonnale laiemalt.

Keskkonnasäästlikkus

ÜPP eesmärk on võidelda kliimamuutuste vastu, kaitsta loodusvarasid ja suurendada bioloogilist mitmekesisust ELis.

Majanduslik kestlikkus

Agriculture and forestry can provide sustainable economic rewards for farmers, forest managers, and the EU as a whole.

Research and innovation

Learn about EU research projects and actions to promote innovation in agriculture and rural areas, as well as funding opportunities.

Metsamajandus

EU support for forestry through rural development funds, the forest strategy for 2030, and innovation in forestry.

Käsitletavad teemad

Seotud lingid

Kavad võimaldavad ELi riikidel tegelda oma konkreetsete põllumajandusvajadustega ja saavutada tulemusi, mis on seotud ELi eesmärkidega uue ÜPP raames.

Toetus põllumajandustavadele, mis aitavad kaasa ELi keskkonna- ja kliimaeesmärkide saavutamisele.