Skip to main content
Logotip Europske komisije
Agriculture and rural development

Održiva poljoprivreda u EU-u

Poljoprivreda je veoma važna za društvo, brigu o okolišu i gospodarstvo Europske Unije.

Stoga se u zajedničkoj poljoprivrednoj politici (ZPP) kombiniraju društveni, gospodarski i ekološki pristup razvoju održivog sustava poljoprivrede u EU-u.

Društveno održiv ZPP

ZPP-om se pruža podrška ruralnim zajednicama te se naglašava društveno važna uloga poljoprivrede i šumarstva.

Okolišna održivost

U okviru ZPP-a utvrđene su mjere za borbu protiv klimatskih promjena, zaštitu prirodnih resursa i povećanje biološke raznolikosti u EU-u.

Gospodarska održivost

Poljoprivreda i šumarstvo mogu pružati održive gospodarske koristi poljoprivrednicima, upraviteljima šuma i EU-u u cjelini.

Istraživanje i inovacije

Saznajte više o EU-ovim istraživačkim projektima i mjerama kojima se promiču inovacije u poljoprivredi i ruralnim područjima te o mogućnostima financiranja.

Šumarstvo

Potpora EU-a šumarstvu u okviru fondova za ruralni razvoj, strategije za šume do 2030. i inovacija u šumarstvu.

Dugoročna vizija za ruralna područja

U dugoročnoj viziji za ruralna područja utvrđena su područja djelovanja kako bi ruralna područja EU-a postala jača, povezanija, otpornija i naprednija.

Europski zeleni plan

Izdvojene teme

Druge poveznice

Strateški planovi u okviru ZPP-a

Tim planovima države članice EU-a moći će zadovoljiti specifične potrebe svoje poljoprivrede i ostvariti rezultate povezane s ciljevima EU-a u okviru novog ZPP-a.

Zelene prakse

Potpora poljoprivrednim praksama koje doprinose okolišnim i klimatskim ciljevima EU-a.