Siirry pääsisältöön
Agriculture and rural development

Kestävä maatalous EU:ssa

Maataloudella on ainutlaatuinen asema Euroopan unionissa yhteiskunnan, ympäristön ja talouden ytimessä.

Siksi yhteisessä maatalouspolitiikassa (YMP) otetaan huomioon sosiaaliset, taloudelliset ja ympäristönäkökohdat, kun pyritään kohti kestävää maatalousjärjestelmää EU:ssa.

Field with wild flower verge

EU:n yhteisen maatalouspolitiikan tavoitteena on torjua ilmastonmuutosta, suojella luonnonvaroja ja edistää luonnon monimuotoisuutta.

a female farmer standing in a cowshed
Maa- ja metsätalous voivat tarjota kestävää taloudellista hyötyä viljelijöille, metsänhoitajille ja koko EU:lle.
a collage of trees, wood pellets and sheep
EU:n maaseudun kehittämisrahastojen tuki metsätaloudelle, EU:n metsätoimintasuunnitelma vuoteen 2030, alan innovaatiot.
A hand holding a phone with a field of plants on the screen

Maatalouden ja maaseudun digitalisaatiota säätelevät ja tukevat toimenpiteet

Euroopan vihreän kehityksen ohjelma

Muuta luettavaa

Yhteisellä maatalouspolitiikalla varmistetaan, että maaperää, vettä ja ilmaa hoidetaan vastuullisesti koko EU:ssa.

Linkkejä

Kestävämpi EU:n elintarvikeketju ja reilu, terveyttä edistävä ja ympäristöystävällinen elintarvikejärjestelmä.

Kohti viljelykäytäntöjä, jotka edistävät EU:n ympäristö- ja ilmastotavoitteiden saavuttamista.

Tapahtumat

Uutiset