Skip to main content
Agriculture and rural development

Agricultura durabilă în UE

Agricultura este vitală pentru societatea, mediul și economia Uniunii Europene.

Urmărind sustenabilitatea, politica agricolă comună (PAC) combină abordările sociale, economice și de mediu pentru a obține un sistem agricol durabil în UE.

Sustenabilitate de mediu

PAC dispune de măsuri menite să combată schimbările climatice, să protejeze resursele naturale și să consolideze biodiversitatea în UE.

Sustenabilitate economică

Agricultura și silvicultura le pot oferi agricultorilor, administratorilor forestieri și Uniunii în ansamblu recompense economice sustenabile.

Cercetarea și inovarea

Despre proiectele de cercetare și acțiunile UE de promovare a inovării în agricultură și în zonele rurale. Oportunități de finanțare în domeniu.

Silvicultura

Sprijinul acordat de UE pentru silvicultură prin fondurile de dezvoltare rurală. Strategia pentru păduri pentru 2030. Inovarea în silvicultură.

Pactul verde european

Subiecte în prim-plan

Linkuri conexe

Planurile strategice PAC

Planurile le vor permite țărilor UE să răspundă nevoilor lor agricole specifice și să obțină rezultate tangibile pe calea către atingerea obiectivelor UE din cadrul noii PAC.

Înverzirea

Sprijin pentru practicile agricole care contribuie la obiectivele UE în materie de mediu și climă.