Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Agriculture and rural development

Βιώσιμη γεωργία στην ΕΕ

Η γεωργία κατέχει μοναδική θέση στο επίκεντρο της κοινωνίας, του περιβάλλοντος και της οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) εδράζεται επάνω σε τρεις κύριους στόχους για την επίτευξη ενός βιώσιμου γεωργικού συστήματος στην ΕΕ: 

  • οικονομική βιωσιμότητα, 
  • περιβαλλοντική βιωσιμότητα και 
  • στην κοινωνική βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων.  

Για να επιτύχουν αυτούς τους τρεις κύριους στόχους, οι χώρες της ΕΕ χρησιμοποιούν ευρύ φάσμα στοχευμένων δράσεων οι οποίες αποσκοπούν στο να αντιμετωπίσουν τις ειδικές ανάγκες της κάθε χώρας, και χαράσσουν στρατηγικά σχέδια για την ΚΓΠ. Μέσω των σχεδίων αυτών, οι χώρες της ΕΕ παρέχουν στήριξη του εισοδήματος των γεωργών, στήριξη στους γεωργούς κατά τη μετάβαση προς τη βιώσιμη παραγωγή, και συμβάλλουν στην επίτευξη των φιλοδοξιών της Πράσινης Συμφωνίας της ΕΕ.

Scene at a farmers' market - farmer hands vegetables to a customer

Η ΚΓΠ στηρίζει τις αγροτικές κοινότητες και συμβάλλει στους βασικούς ρόλους που διαδραματίζουν η γεωργία και η δασοκομία στην ευρύτερη κοινωνία.

Field with wild flower verge

Η ΚΓΠ αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, στην προστασία των φυσικών πόρων και στην ενίσχυση της βιοποικιλότητας στην ΕΕ.

a female farmer standing in a cowshed
Η γεωργία και η δασοκομία μπορούν να προσφέρουν βιώσιμα οικονομικά οφέλη στους γεωργούς, τους διαχειριστές δασών και την ΕΕ στο σύνολό της.
two people examining plants, one holds a digital device
Μάθετε για τα ερευνητικά έργα και τις δράσεις της ΕΕ για την προώθηση της καινοτομίας στη γεωργία και τις αγροτικές περιοχές, καθώς και για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης.
a collage of trees, wood pellets and sheep
Στήριξη της ΕΕ για τη δασοκομία μέσω των ταμείων αγροτικής ανάπτυξης, της δασικής στρατηγικής για το 2030 και της καινοτομίας στον τομέα της δασοκομίας.
A hand holding a phone with a field of plants on the screen

Κανόνες και μέτρα για τη ρύθμιση και τη στήριξη της ψηφιοποίησης στη γεωργία και στις αγροτικές περιοχές.

Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία

Θέματα που παρουσιάζονται

Σχετικοί σύνδεσμοι

Στήριξη γεωργικών πρακτικών που συμβάλλουν στην επίτευξη των περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων της ΕΕ.

Εκδηλώσεις

  • Εκθέσεις
  • Παρασκευή 26 Ιουλίου 2024, 09:00 - Δευτέρα 29 Ιουλίου 2024, 18:30 (CEST)
  • Libramont-Chevigny, Belgium
  • Εξωτερική εκδήλωση

Ειδήσεις