Направо към основното съдържание
Agriculture and rural development

ЕПС-Юг

Търговията със селскостопански продукти между ЕС и страните от южния регион на Европейската политика за съседство (ЕПС).

Търговия със селскостопански хранителни продукти между ЕС и ЕПС-Юг

Европейската политика за съседство (ЕПС) определя отношенията на ЕС с 16 от неговите най-близки източни и южни съседи.

Държавите от ЕПС са групирани в южен и източен регион. В южния регион се намират Алжир, Египет, Израел, Йордания, Ливан, Либия, Мароко, Палестина, Сирия и Тунис.

С южните страни от ЕПС се сключват евро-средиземноморски споразумения за асоцииране, които по същество обхващат търговията със стоки. През 2011 г. — след Арабската пролет — Съветът прие указания, за да се превърнат споразуменията за асоцииране в задълбочени и всеобхватни споразумения за свободна търговия за Египет, Мароко, Йордания и Тунис, но преговорите не напредват според очакванията.

Като цяло, ЕС е нетен износител за тези държави — предимно на говеждо и овче месо, зърнени култури и млечни продукти. От тези страни ЕС внася предимно плодове, зеленчуци и маслиново масло.

Държави

Алжир

Отношенията между ЕС и Алжир се уреждат от Споразумението за асоцииране между ЕС и Алжир, което е в сила от 2005 г.

Алжир е нетен вносител на селскостопански хранителни продукти от ЕС, основно пшеница, млечни продукти и живи животни. От своя страна ЕС внася от Алжир предимно фурми (почти 50 %), захар и различни семена.

Информация по темата

Споразумение за асоцииране

Търговия на ЕС с Алжир

24 MАЙ 2023 Г.
Agri-food trade statistical factsheet – Algeria
English
(390.63 KB - PDF)
Изтегляне

Египет

Търговските отношения между ЕС и Египет в областта на селското стопанство се уреждат от Споразумението за асоцииране между тях, което влезе в сила на 1 юни 2004 г., и неговите търговски и свързани с търговията разпоредби, които са в сила от 1 януари 2004 г. През октомври 2008 г. бе подписано споразумение за по-нататъшно либерализиране на търговията със селскостопански продукти, преработени селскостопански продукти, риба и продукти от риболов, което влезе в сила на 1 юни 2010 г. На тази основа износът на ЕС се ползва от безмитен достъп до египетския пазар за почти всички селскостопански продукти, с изключение на тютюневи изделия, вина, спиртни напитки и свинско месо. Износът на Египет за ЕС също се ползва от пълна либерализация, с изключение на най-чувствителните продукти (домати, краставици, артишок, тиквички, десертно грозде, чесън, ягоди, ориз, захар и преработени продукти с високо съдържание на захар).

През декември 2011 г. ЕС прие мандат за преговори за задълбочено и всеобхватно споразумение за свободна търговия с Египет, но през последните години по този въпрос не бе постигнат напредък.

ЕС е нетен износител на селскостопански продукти за Египет. Той изнася основно пшеница, плодове и мляко на прах, а внася от Египет предимно плодове и зеленчуци (почти 75 % от вноса).

Информация по темата

Споразумение за търговия със селскостопански продукти

Търговия на ЕС с Египет

25 MАЙ 2023 Г.
Agri-food trade statistical factsheet – Egypt
English
(388.48 KB - PDF)
Изтегляне

Израел

Търговските отношения между ЕС и Израел в областта на селското стопанство се уреждат от Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между тях, подписано на 20 ноември 1995 г. и влязло в сила на 1 юни 2000 г. Това споразумение включва отстъпки за двустранната търговия със селскостопански продукти. Бяха водени преговори за по-нататъшна либерализация и бе сключено Споразумение за реципрочна либерализация по отношение на селскостопанските продукти, преработените селскостопански продукти, рибата и продуктите от риболов, което е в сила от 1 януари 2010 г.

Споразумението се основава на подхода на отрицателния списък (т.е. цялата търговия със селскостопански хранителни продукти е либерализирана и от двете страни, с изключение на ограничен брой чувствителни отрасли). Значителен брой тарифни линии бяха изключени от пълната либерализация и от двете страни. От страна на ЕС редица от тези линии бяха изключени от всякакво либерализиране (напр. мед, чесън, захар, необработено маслиново масло „virgin“ и др.), но за най-чувствителните селскостопански продукти бяха предоставени тарифни квоти, като ЕС също така запази своята система на входни цени, но с адвалорно мито в размер на 0 %. По отношение на Израел изключените линии подлежат или на тарифна квота, или на обвързани мита на определени равнища.

ЕС има голям излишък в търговията със селскостопански хранителни продукти с Израел, в която доминират живи животни, сладкарски изделия, макаронени изделия и пшеница. ЕС внася от Израел предимно плодове и зеленчуци.

Информация по темата

Споразумение за търговия със селскостопански продукти

Търговия на ЕС с Израел

25 MАЙ 2023 Г.
Agri-food trade statistical factsheet – Israel
English
(390.74 KB - PDF)
Изтегляне

Йордания

Търговските отношения между ЕС и Йордания в областта на селското стопанство се уреждат от Споразумението за асоцииране между тях, подписано на 24.11.1997 г. и влязло в сила на 1.5.2002 г. Споразумението за асоцииране беше допълнително изменено (т.е. двете страни допълнително либерализираха търговията със селскостопански и преработени селскостопански продукти) през 2005 г., като това изменение влезе в сила на 1 януари 2006 г. Споразумението предвижда висока степен на либерализация с много малко изключения и има асиметричен характер. От 2010 г. насам (т.е. последният етап от прилагането на разпоредбите за либерализация) всички селскостопански продукти с произход от Йордания могат да бъдат внасяни в ЕС без мита и без квоти, с изключение на рязаните цветове и необработеното маслиново масло „virgin“. Що се отнася до износа на ЕС за Йордания, някои продукти не са напълно либерализирани, а се ползват с 40 % намаление на основната ставка в Йордания (напр. вина, гроздова мъст и други напитки, получени чрез ферментация).

През декември 2011 г. ЕС прие мандат за преговори за задълбочено и всеобхватно споразумение за свободна търговия с Йордания, но през последните години по този въпрос не бе постигнат напредък.

ЕС има голям излишък в търговията със селскостопански хранителни продукти с Йордания, в която доминират пшеница, живи животни и готови храни от плодове и зеленчуци. От Йордания ЕС внася предимно йордански пури и цигари, зеленчуци и продукти от плодове и зеленчуци. Внасят се и домашни птици.

Информация по темата

Споразумение за асоцииране

Търговия на ЕС с Йордания

25 MАЙ 2023 Г.
Agri-food trade statistical factsheet – Jordan
English
(378.79 KB - PDF)
Изтегляне

Ливан

Търговските отношения между ЕС и Ливан в областта на селското стопанство се уреждат от Споразумението за асоцииране между тях, подписано на 17.6.2002 г.; неговите търговски аспекти влязоха в сила на 1 март 2003 г. Отстъпките, предоставени на ливанските продукти за внос в ЕС, са представени съгласно подхода на отрицателния списък (каквото не е включено в списъка, е либерализирано), докато условията за внос, приложими към продуктите от ЕС за ливанския пазар, са изрично определени в протокола към споразумението.

ЕС има голям излишък в търговията със селскостопански хранителни продукти с Ливан, в която доминират живи животни, зърнени култури и сирене. Ливан пък изнася за ЕС предимно продукти от плодове и зеленчуци, суров тютюн и карантии от животни.

Информация по темата

Споразумение за асоцииране

Търговия на ЕС с Ливан

25 MАЙ 2023 Г.
Agri-food trade statistical factsheet – Lebanon
English
(393.17 KB - PDF)
Изтегляне

Мароко

Търговските отношения между ЕС и Мароко в областта на селското стопанство се уреждат от споразумението за асоцииране между тях, което влезе в сила през 2000 г. На 1 октомври 2012 г. влезе в сила споразумение за по-нататъшно либерализиране на търговията със селскостопански продукти, преработени селскостопански продукти, риба и продукти от риболов. Отстъпките, предоставени на мароканските продукти за внос в ЕС, са представени съгласно подхода на отрицателния списък (каквото не е включено в списъка, е либерализирано), докато условията за внос, приложими за продукти от ЕС за мароканския пазар, са изрично определени в протокола към споразумението. Оттогава търговията със селскостопански хранителни продукти се е увеличила и в двете посоки. ЕС е нетен износител на преработени селскостопански продукти с висока добавена стойност, докато Мароко изнася предимно непреработени селскостопански продукти (главно домати и други плодове и зеленчуци).

През декември 2011 г. ЕС прие мандат за преговори за задълбочено и всеобхватно споразумение за свободна търговия с Мароко, но през последните години по този въпрос не бе постигнат напредък.

Информация по темата

Споразумение за търговия със селскостопански продукти

Търговия на ЕС с Мароко

25 MАЙ 2023 Г.
Agri-food trade statistical factsheet – Morocco
English
(548.87 KB - PDF)
Изтегляне

Палестина*

Търговските отношения в областта на селското стопанство между ЕС и Палестина се уреждат от Временното споразумение за асоцииране с Организацията за освобождение на Палестина (ООП) от името на Палестинската власт, подписано на 24 февруари 1997 г. Междинното споразумение за асоцииране предвижда висока степен на либерализация за селскостопанските хранителни продукти, но с някои тарифни квоти за най-чувствителните продукти. На 1 януари 2012 г. влязоха в сила допълнителни реципрочни мерки за либерализация и за замяна на протоколи № 1 и № 2 към Споразумението за асоцииране между ЕО и Палестина. Палестина се ползва от безмитен и безквотен достъп до пазара на ЕС (като системата на ЕС за входни цени се прилага за вноса на някои плодове и зеленчуци) за период от 10 години.

ЕС има голям излишък в търговията със селскостопански хранителни продукти с Палестина, в която доминират детски храни, сладкарски изделия и живи животни. ЕС внася от Палестина предимно фурми и маслиново масло.

*Това название не може да се тълкува като признаване на държава Палестина и не засяга индивидуалните позиции на държавите членки по този въпрос.

Информация по темата

Споразумение за търговия със селскостопански продукти

Търговия на ЕС с Палестина

25 MАЙ 2023 Г.
Agri-food trade statistical factsheet – Palestine
English
(387.93 KB - PDF)
Изтегляне

Тунис

Търговските отношения между ЕС и Тунис в областта на селското стопанство се уреждат от Споразумението за асоцииране между ЕС и Тунис, което влезе в сила на 1 март 1998 г., и предвиждаше зона за свободна търговия, включваща ограничена либерализация в областта на селското стопанство.

Преговорите за допълнителни взаимни отстъпки в областта на селското стопанство към Споразумението за асоцииране започнаха през 2009 г. и бяха прекъснати през ноември 2010 г. поради политическите събития в Тунис.

През декември 2011 г. ЕС прие мандат за преговори по задълбочено и всеобхватно споразумение за свободна търговия, което обхваща и географските означения (ГО). Първоначалният „нулев“ кръг от преговорите се състоя в Тунис на 19—22 октомври 2015 г. Оттогава са проведени 4 пълни кръга, но преговорите напредват много бавно.

Двете най-важни експортни култури на Тунис за ЕС са фурмите и маслиновото масло, като страната е един от най-големите производители и износители на маслиново масло в света. ЕС изнася за Тунис предимно зърнени култури, храни за домашни любимци и мляко на прах.

Информация по темата

Споразумение за асоцииране

Търговия на ЕС с Тунис

26 MАЙ 2023 Г.
Agri-food trade statistical factsheet – Tunisia
English
(379.76 KB - PDF)
Изтегляне

Прояви