Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Agriculture and rural development

Държави от ЕАСТ и ЕПС

Преглед на търговията със селскостопански продукти между ЕС и държавите от ЕАСТ и ЕПС.