Направо към основното съдържание
Agriculture and rural development

Финансиране на общата селскостопанска политика

За да се отговори на нуждите на земеделските и горските стопани и на общностите в селските райони, Европейската комисия гарантира, че финансирането за общата селскостопанска политика е справедливо, достатъчно и прозрачно.

Прояви

  • Конференции и срещи на високо равнище

EU Agri-Food Days

  • Вторник 5 Декември 2023 г., 09:30 ч. - Петък 8 Декември 2023 г., 15:30 ч. (CET)
  • Излъчване на живо