Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Agriculture and rural development

Финансиране на общата селскостопанска политика

За да се отговори на нуждите на земеделските и горските стопани и на общностите в селските райони, Европейската комисия гарантира, че финансирането за общата селскостопанска политика е справедливо, достатъчно и прозрачно.