Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Agriculture and rural development

Общата селскостопанска политика в моята страна

Информация за изпълнението и прилагането на общата селскостопанска политика (ОСП) във всяка страна от ЕС.

Новата ОСП позволява на страните от ЕС по-голяма гъвкавост за адаптиране на мерките към местните условия.

Резултати от селскостопанската политика

Показатели, оценки, проучвания и доклади, които помагат да се анализира изпълнението на общата селскостопанска политика и да се проучи как се разпределя подпомагането на доходите.

Стратегически планове по ОСП

Стратегическите планове по ОСП на държавите от ЕС ще съчетават редица целенасочени интервенции, за да се отговори на специфичните нужди на държавите и да се постигнат осезаеми резултати, свързани с целите на равнище ЕС.

Развитие на селските райони

Връзки по темата

Новата ОСП ще бъде от ключово значение за гарантиране на бъдещето на селското и горското стопанство в ЕС.