Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Agriculture and rural development

Общата селскостопанска политика в моята страна

Информация за изпълнението и прилагането на общата селскостопанска политика (ОСП) във всяка страна от ЕС.

Новата ОСП позволява на страните от ЕС по-голяма гъвкавост за адаптиране на мерките към местните условия.

Стратегически планове по ОСП

Стратегическите планове по ОСП на държавите от ЕС ще съчетават редица целенасочени интервенции, за да се отговори на специфичните нужди на държавите и да се постигнат осезаеми резултати, свързани с целите на равнище ЕС.

CAP Strategic Plans by country

Consult the approved CAP Strategic Plans outlining each EU country’s strategy covering all the main CAP funded strands of the policy.

Развитие на селските райони

Връзки по темата

Новата ОСП

Новата ОСП ще бъде от ключово значение за гарантиране на бъдещето на селското и горското стопанство в ЕС.

Прояви