Направо към основното съдържание
Agriculture and rural development

Общата селскостопанска политика в моята страна

Информация за изпълнението и прилагането на общата селскостопанска политика (ОСП) във всяка страна от ЕС.

ОСП за периода 2023—2027 г. позволява на страните от ЕС по-голяма гъвкавост за адаптиране на мерките към местните условия.

Стратегическите планове по ОСП на държавите от ЕС съчетават набор от целеви интервенции, за да отговорят на техните специфични нужди и да постигнат осезаеми резултати, свързани с целите на равнището на ЕС.
a map pin over a green landscape
Показатели, оценки, проучвания и доклади, които помагат да се анализира изпълнението на общата селскостопанска политика и да се проучи как се разпределя подпомагането на доходите.

Развитие на селските райони

Връзки по темата

ОСП за периода 2023—2027 г. е от ключово значение за гарантиране на бъдещето на селското и горското стопанство в ЕС.

Прояви

  • Изложения
  • Петък 26 Юли 2024 г., 09:00 ч. - Понеделник 29 Юли 2024 г., 18:30 ч. (CEST)
  • Libramont-Chevigny, Belgium
  • Външна проява

Новини