Направо към основното съдържание
Agriculture and rural development

Данни за устойчивостта и биологичното земеделие

Биологично земеделие

Преглед

Обобщение на информацията по теми като площ за биологично земеделие, площ за биологично производство, която получава подпомагане по линия на ОСП, и дял на животните, отглеждани от земеделски стопани, занимаващи се с биологично земеделие.

Статистика за биологичното земеделие

Различни статистически данни, свързани с биологичното земеделие, като например производство на култури, животински продукти и продукти от аквакултури.

Опазване на околната среда и устойчивост