Направо към основното съдържание
Agriculture and rural development

Данни за устойчивостта и биологичното земеделие

1 of 1

Биологично земеделие

Информация по теми като площ за биологично земеделие, площ за биологично земеделие, получаваща подпомагане по линия на ОСП, и дял на животните, отглеждани от земеделски стопани, занимаващи се с биологично земеделие.

Различни статистически данни, свързани с биологичното земеделие, като например производство на култури, животински продукти и продукти от аквакултури.

Този интерактивен инструмент обединява 20 ключови показателя за трите измерения на устойчивостта в селското стопанство и селските райони: икономическа устойчивост, екологична устойчивост и социална устойчивост.

Опазване на околната среда и устойчивост

Новини