Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Agriculture and rural development

Международен план

Информация за международната търговия със селскостопански продукти, сътрудничеството и споразуменията с трети държави, програмите за развитие и процеса на разширяване на ЕС.

Международно сътрудничество

Сътрудничество на ЕС в областта на селското стопанство и развитието на селските райони с други държави извън ЕС и регионални и международни организации.

Разширяване

Включени теми

Африка

Сътрудничество и споразумения между Африканския съюз и ЕС в областта на селското стопанство и развитието на селските райони.

Връзки по темата

Прояви