Skip to main content
Agriculture and rural development

Биологично земеделие

Policy, rules, organic certifications, support and criteria for organic farming.

Награди на ЕС за биологично производство 2023

7 категории и 8 награди, с които се признават отлични постижения във веригата за създаване на стойност в областта на биологичното производство.

Прояви

  • Конференции и срещи на високо равнище

EU Agri-Food Days

  • Вторник 5 Декември 2023 г., 09:30 ч. - Петък 8 Декември 2023 г., 15:30 ч. (CET)