Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Agriculture and rural development

Икономическа устойчивост на селското стопанство в ЕС

Общата селскостопанска политика насърчава устойчиви икономически практики, предвид опазването на дългосрочната рентабилност на селското и горското стопанство.

Прояви