Направо към основното съдържание
Agriculture and rural development

Обща селскостопанска политика

Общата селскостопанска политика (ОСП) обхваща въпроси в областта на храните, околната среда и селските райони.

ОСП е партньорство между обществото и селското стопанство, което гарантира стабилни доставки на храни, защитава доходите на земеделските стопани, опазва околната среда и поддържа жизнеспособността на селските райони.

Общата селскостопанска политика за периода 2023—2027 г. започна на 1 януари 2023 г.

a young farming couple holding a chicken
Преглед на целите, историята и настоящите правила на ОСП и на начините, по които тя подпомага земеделските стопани в ЕС и продоволствената сигурност в Европа.
a person in a white lab coat and blue gloves holding a tablet
ЕС насърчава продоволствената сигурност и устойчивото селско стопанство, като предоставя подпомагане на доходите на земеделските стопани.
a person holding wheat in a field
Преглед на правилата на ЕС относно селскостопанските пазари.
two men standing in a field inspecting an arable crop and a combine in the background
За да се отговори на нуждите на земеделските и горските стопани и на общностите в селските райони, Европейската комисия работи за справедливо, достатъчно и прозрачно финансиране за общата селскостопанска политика.

Стратегическите планове по ОСП на национално равнище съчетават широк набор от местни и европейски цели за постигане на осезаеми целеви резултати.

Развитие на селските райони

Представени теми

Връзки по темата

ОСП възприема социален, екологичен и икономически подход към устойчивостта.

Данни и анализи, свързани със селскостопанските пазари.

Прояви

Новини