Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Agriculture and rural development

Обща селскостопанска политика

Общата селскостопанска политика е посветена на храната, околната среда и селските райони.

ОСП е партньорство между обществото и селското стопанство, което гарантира стабилни доставки на храни, защитава доходите на земеделските стопани, опазва околната среда и поддържа жизнеспособността на селските райони.

Общата селскостопанска политика през периода 2023—2027 г. започна на 1 януари 2023 г.

Преглед

Преглед на целите, историята и настоящите правила на ОСП и на начините, по които тя подпомага земеделските стопани в ЕС и продоволствената сигурност в Европа.

Подпомагане на доходите

ЕС насърчава продоволствената сигурност и устойчивото селско стопанство, като предоставя подпомагане на доходите на земеделските стопани.

Пазарни мерки

Преглед на правилата на ЕС относно селскостопанските пазари.

Финансиране на ОСП

За да се отговори на нуждите на земеделските и горските стопани и на общностите в селските райони, Европейската комисия работи за справедливо, достатъчно и прозрачно финансиране за общата селскостопанска политика.

Развитие на селските райони

ОСП подкрепя динамиката и икономическата жизнеспособност на селските райони чрез финансиране и действия в подкрепа на развитието на селските райони.

Стратегически планове по ОСП

Включени теми

Връзки по темата

Устойчива ОСП

ОСП възприема социален, екологичен и икономически подход към устойчивостта.

Пазари

Данни и анализи, свързани със селскостопанските пазари.