Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Agriculture and rural development

Подпомагане на доходите

Подпомагане на доходите на земеделските стопани, как Европейският съюз насърчава продоволствената сигурност и устойчивото земеделие.