Skip to main content
Agriculture and rural development

Подпомагане на доходите

Подпомагане на доходите на земеделските стопани, как Европейският съюз насърчава продоволствената сигурност и устойчивото земеделие.

Прояви

  • Конференции и срещи на високо равнище

EU Agri-Food Days

  • Вторник 5 Декември 2023 г., 09:30 ч. - Петък 8 Декември 2023 г., 15:30 ч. (CET)