Pereiti prie pagrindinio turinio
Agriculture and rural development

EKP Pietų šalys

ES prekyba žemės ūkio produktais su Europos kaimynystės politikos (EKP) pietinio regiono šalimis.

Prekyba žemės ūkio (maisto) produktais su EKP Pietų šalimis

Remdamasi Europos kaimynystės politika (EKP), ES palaiko ryšius su šešiolika artimiausių kaimyninių Rytų ir Pietų šalių.

EKP vykdančios šalys skirstomos į pietinį ir rytinį regionus. Pietiniam regionui priklauso Alžyras, Egiptas, Izraelis, Jordanija, Libanas, Libija, Marokas, Palestina, Sirija ir Tunisas.

EKP Pietų šalims taikomi „Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių asociacijos susitarimai“, iš esmės susiję su prekyba prekėmis. 2011 m. po Arabų pavasario Taryba priėmė direktyvas, kuriomis siekiama, kad asociacijų susitarimai su Egiptu, Maroku, Jordanija ir Tunisu taptų išsamiais ir visapusiškais LPS (išsamiais ir visapusiškais laisvosios prekybos susitarimais), tačiau derybose nepadaryta tokios pažangos, kokios tikėtasi.

Apskritai ES yra grynoji eksportuotoja į šias šalis ir daugiausia eksportuoja jautieną, avieną, grūdus ir pieno produktus. Tuo tarpu į ES daugiausia importuojama vaisių ir daržovių bei alyvuogių aliejaus.

Šalys

Alžyras

ES ir Alžyro santykiai reglamentuojami nuo 2005 m. galiojančiu ES ir Alžyro asociacijos susitarimu.

Alžyras yra grynasis ES žemės ūkio (maisto) produktų, visų pirma kviečių, pieno produktų ir gyvų gyvūnų, importuotojas. ES iš Alžyro daugiausia importuoja datules (beveik 50 proc.), cukrų ir įvairias sėklas.

Susijusi informacija

Asociacijos susitarimas

ES ir Alžyro prekyba

2024 M. GEGUŽĖS 24 D.
Agri-food trade statistical factsheet – Algeria

Egiptas

ES ir Egipto prekybos žemės ūkio produktais santykius reglamentuoja 2004 m. birželio 1 d. įsigaliojęs ES ir Egipto asociacijos susitarimas, jo prekybos ir su prekyba susijusios nuostatos galioja nuo 2004 m. sausio 1 d. 2008 m. spalio mėn. pasirašytas ir 2010 m. birželio 1 d. įsigaliojo susitarimas, kuriuo nustatomas tolesnis prekybos žemės ūkio produktais, perdirbtais žemės ūkio produktais, žuvimis ir žuvininkystės produktais liberalizavimas. Tuo remiantis, beveik visi iš ES eksportuojami žemės ūkio produktai, išskyrus tabaką, vyną ir spiritinius gėrimus bei kiaulieną, į Egipto rinką patenka be muitų. Egiptui taip pat naudingas visiškas eksporto į ES liberalizavimas, jo netaikant jautriausiems eksportui produktams: pomidorams, agurkams, artišokams, cukinijoms, valgomosioms vynuogėms, česnakams, braškėms, ryžiams, cukrui ir perdirbtiems produktams, kurių sudėtyje yra daug cukraus.

2011 m. gruodžio mėn. ES patvirtino įgaliojimus vesti derybas dėl išsamaus ir visapusiško laisvosios prekybos susitarimo (LPS) su Egiptu, tačiau pastaraisiais metais šioje srityje pažangos nepadaryta.

ES yra grynoji žemės ūkio produktų eksportuotoja į Egiptą. Ji daugiausia eksportuoja kviečius, vaisius ir pieno miltelius, o iš Egipto ES daugiausia importuoja vaisius ir daržoves (beveik 75 proc. importuojamų prekių).

Susijusi informacija

Susitarimas dėl prekybos žemės ūkio produktais

ES ir Egipto prekyba

2024 M. GEGUŽĖS 25 D.
Agri-food trade statistical factsheet – Egypt

Izraelis

ES ir Izraelio prekybos žemės ūkio produktais santykiai reglamentuojami 1995 m. lapkričio 20 d. pasirašytu ir 2000 m. birželio 1 d. įsigaliojusiu ES ir Izraelio Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių asociacijos susitarimu. Šis asociacijos susitarimas apima dvišalės prekybos žemės ūkio produktais lengvatas. Buvo deramasi dėl tolesnio prekybos liberalizavimo, kuris buvo nustatytas nuo 2010 m. sausio 1 d. galiojančiu Susitarimu dėl abipusių liberalizavimo priemonių, taikomų žemės ūkio produktams, perdirbtiems žemės ūkio produktams, žuvies ir žuvininkystės produktams.

Susitarimas grindžiamas neigiamo sąrašo metodu (t. y. visa prekyba žemės ūkio (maisto) produktais liberalizuota abiejų šalių, išskyrus ribotą skaičių eksportui jautrių išimčių). Abi šalys netaiko visiško liberalizavimo nemažam tarifų eilučių skaičiui. ES kai kurių iš minėtų eilučių produktams (pvz., medui, česnakams, cukrui, grynam alyvuogių aliejui ir t. t.) netaiko jokio liberalizavimo, tačiau nustatė eksportui jautriausių žemės ūkio produktų tarifines kvotas, o taip pat toliau taiko savo įvežimo kainų sistemą, bet su nustatyta 0 proc. ad valorem muito dalimi. Izraelis neįtrauktų eilučių produktams taiko tarifinę kvotą arba nustatyto dydžio privalomas muito normas.

ES prekyba žemės ūkio (maisto) produktais su Izraeliu sudaro didelį perteklių. Tai daugiausia gyvi gyvūnai, konditerijos gaminiai, makaronai ir kviečiai. ES iš Izraelio daugiausia importuoja vaisius ir daržoves.

Susijusi informacija

Susitarimas dėl prekybos žemės ūkio produktais

ES ir Izraelio prekyba

2024 M. GEGUŽĖS 25 D.
Agri-food trade statistical factsheet – Israel

Jordanija

ES ir Jordanijos prekybos žemės ūkio produktais santykiai reglamentuojami 1997 m. lapkričio 24 d. pasirašytu ir 2002 m. gegužės 1 d. įsigaliojusiu ES ir Jordanijos asociacijos susitarimu. 2005 m. asociacijos susitarimas buvo iš dalies pakeistas (t. y. nustatytas tolesnis dvišalės prekybos žemės ūkio ir perdirbtais žemės ūkio produktais liberalizavimas) ir įsigaliojo 2006 m. sausio 1 d. Susitarime numatytas didelis asimetrinio pobūdžio liberalizavimas su keliomis išimtimis. Nuo 2010 m. (t. y. paskutiniame liberalizavimo nuostatų įgyvendinimo etape) visi Jordanijos kilmės žemės ūkio produktai, išskyrus skintas gėles ir gryną alyvuogių aliejų, gali būti tiekiami į ES rinką be muitų ir kvotų. Kalbant apie ES eksportą į Jordaniją, kai kurių produktų prekyba (pvz., vyno, vynuogių misos ir kitų fermentuotų gėrimų) nebuvo visiškai liberalizuota, tačiau jiems taikoma 40 proc. sumažinta Jordanijos bazinė norma.

2011 m. gruodžio mėn. ES patvirtino įgaliojimus vesti derybas dėl išsamaus ir visapusiško laisvosios prekybos susitarimo (LPS) su Jordanija, tačiau pastaraisiais metais šioje srityje pažangos nepadaryta.

ES prekyba žemės ūkio (maisto) produktais su Jordanija sudaro didelį perteklių. Tai daugiausia kviečiai, gyvi gyvūnai ir vaisių bei daržovių produktai. ES iš Jordanijos daugiausia importuoja cigarus ir cigaretes, daržoves ir vaisių bei daržovių produktus, taip pat ir naminius paukščius.

Susijusi informacija

Asociacijos susitarimas

ES ir Jordanijos prekyba

2024 M. GEGUŽĖS 25 D.
Agri-food trade statistical factsheet – Jordan

Libanas

ES ir Libano prekybos žemės ūkio produktais santykiai reglamentuojami 2002 m. birželio 17 d. pasirašytu ES ir Libano asociacijos susitarimu, kurio prekybos nuostatos įsigaliojo 2003 m. kovo 1 d. Į ES iš Libano importuojamiems produktams suteikiamos lengvatos pateiktos pagal neigiamo sąrašo metodą (liberalizuotos visos į sąrašą neįtrauktos prekės), o ES produktams, skirtiems Libano rinkai, taikomos importo sąlygos yra aiškiai nustatytos Susitarimo protokolu.

ES prekyba žemės ūkio (maisto) produktais su Libanu sudaro didelį perteklių. Tai daugiausia gyvi gyvūnai, grūdai ir sūris. Libanas į ES daugiausia eksportuoja vaisių ir daržovių produktus, žaliavinį tabaką ir gyvūninius subproduktus.

Susijusi informacija

Asociacijos susitarimas

ES ir Libano prekyba

2024 M. GEGUŽĖS 25 D.
Agri-food trade statistical factsheet – Lebanon

Marokas

ES ir Maroko prekybos žemės ūkio produktais santykiai reglamentuojami 2000 m. įsigaliojusiu ES ir Maroko asociacijos susitarimu. 2012 m. spalio 1 d. įsigaliojo susitarimas, kuriuo toliau liberalizuojama prekyba žemės ūkio produktais, perdirbtais žemės ūkio produktais, žuvimis ir žuvininkystės produktais. Į ES iš Maroko importuojamiems produktams suteikiamos lengvatos pateiktos pagal neigiamo sąrašo metodą (liberalizuotos visos į sąrašą neįtrauktos prekės), o ES produktams, skirtiems Maroko rinkai, taikomos importo sąlygos yra aiškiai nustatytos Susitarimo protokolu. Nuo tada abipusė prekyba žemės ūkio (maisto) produktais išaugo. ES yra grynoji didelės pridėtinės vertės perdirbtų žemės ūkio produktų eksportuotoja, o Marokas daugiausia eksportuoja neperdirbtus žemės ūkio produktus (daugiausia pomidorus ir kitus vaisius bei daržoves).

2011 m. gruodžio mėn. ES patvirtino įgaliojimus vesti derybas dėl išsamaus ir visapusiško laisvosios prekybos susitarimo (LPS) su Maroku, tačiau pastaraisiais metais šioje srityje pažangos nepadaryta.

Susijusi informacija

Susitarimas dėl prekybos žemės ūkio produktais

ES ir Maroko prekyba

2024 M. GEGUŽĖS 25 D.
Agri-food trade statistical factsheet – Morocco

Palestina*

ES ir Palestinos prekybos žemės ūkio produktais santykiai reglamentuojami 1997 m. vasario 24 d. pasirašytu Laikinuoju asociacijos susitarimu su Palestinos išsivadavimo organizacija (PIO) Palestinos savivaldos vardu. Laikinajame asociacijos susitarime numatytas didelis liberalizavimas, tačiau eksportui jautriems produktams nustatytos tam tikros tarifinės kvotos. 2012 m. sausio 1 d. įsigaliojo tolesnės abipusės liberalizavimo priemonės bei EB ir Palestinos asociacijos susitarimo 1 ir 2 protokolų pakeitimas. Palestinai 10 metų suteikiama galimybė patekti į ES rinką be muitų ir kvotų (kai kuriems importuojamiems vaisiams ir daržovėms taikoma ES įvežimo kainų sistema).

ES prekyba žemės ūkio (maisto) produktais su Palestina sudaro didelį perteklių. Tai daugiausia kūdikių maistas, konditerijos gaminiai ir gyvi gyvūnai. ES iš Palestinos daugiausia importuoja datules ir alyvuogių aliejų.

*Šis pavadinimas neturi būti aiškinamas kaip Palestinos Valstybės pripažinimas ir jis nekeičia valstybių narių skirtingų pozicijų dėl šio klausimo.

Susijusi informacija

Susitarimas dėl prekybos žemės ūkio produktais

ES ir Palestinos prekyba

2024 M. GEGUŽĖS 25 D.
Agri-food trade statistical factsheet – Palestine

Tunisas

ES ir Tuniso prekybos žemės ūkio produktais santykiai reglamentuojami 1998 m. kovo 1 d. įsigaliojusiu ES ir Tuniso asociacijos susitarimu, kuriame numatytos laisvosios prekybos erdvės nuostatos, įskaitant ribotą žemės ūkio liberalizavimą.

Derybos dėl tolesnių abipusių lengvatų prekybai žemės ūkio produktais pagal Asociacijos susitarimą pradėtos 2009 m. ir buvo nutrauktos 2010  m. lapkričio mėn. dėl politinių įvykių Tunise.

2011 m. gruodžio mėn. ES patvirtino įgaliojimus vesti derybas dėl išsamaus ir visapusiško laisvosios prekybos susitarimo (LPS), kuris taip pat apima geografines nuorodas. Pradinis „nulinis“ derybų etapas įvyko 2015 m. spalio 19–22 d. Tunise. Nuo to laiko įvyko 4 išsamūs derybų etapai, tačiau derybos vyksta labai lėtai.

Dvi svarbiausios Tuniso į ES rinką eksportuojami produktai yra datulės ir alyvuogių aliejus – Tunisas yra vienas didžiausių pasaulyje alyvuogių aliejaus gamintojų ir eksportuotojų. ES į Tunisą daugiausia eksportuoja grūdus, gyvūnų augintinių ėdalą ir pieno miltelius.

Susijusi informacija

Asociacijos susitarimas

ES ir Tuniso prekyba

2024 M. GEGUŽĖS 13 D.
Agri-food trade statistical factsheet – Tunisia

Naujienos