Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Agriculture and rural development

Екологична устойчивост на селското стопанство в ЕС

Общата селскостопанска политика поставя добрите екологични практики в центъра на селското и горското стопанство в ЕС, като гарантира, че опазването на планетата и производството на храни могат да вървят ръка за ръка.

Прояви