Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Agriculture and rural development
Селско стопанство и развитие на селските райони

Подкрепа за земеделските стопани в ЕС, продоволствената сигурност, околната среда и селските райони

Обща селскостопанска политика (ОСП)

Тя представлява партньорство между селското стопанство и обществото, както и между Европа и нейните земеделски производители.

ОСП подпомага земеделските стопани в ЕС, защитава продоволствената сигурност, води борба с изменението на климата и помага на селските райони да процъфтяват.

Земеделските стопани в ЕС застаряват и затова той увеличава усилията си за насърчаване на млади хора да се заемат със селско стопанство.

ОСП подкрепя динамиката и икономическата жизнеспособност на селските райони чрез финансиране и действия в подкрепа на развитието на селските райони.

The EU is combining social, environmental and economic approaches to create a more sustainable system of agriculture.
Information on organic farming, geographical indications and quality schemes, animal and plant products, and more.
The EU works with partners around the world to facilitate agricultural trade and protect global food security.
Портал за данни за хранително-вкусовата промишленост

Задълбочена информация за селскостопанските пазари, икономиката и търговията на национално равнище и на равнище ЕС, както и данни, свързани с ОСП.

Основни данни

Бяха създадени обсерватории на пазара, за да се реагира по-ефективно на нестабилността на пазара и да се разбират по-добре неговите сигнали.

Краткосрочни и средносрочни пазарни перспективи за селскостопански стоки и храни.

Обобщения на данните за цените на селскостопанските продукти и потребителските храни на равнище ЕС и на световно равнище.

Информация за търговските отношения на ЕС в областта на хранително-вкусовата промишленост с партньори по света.

Включени теми

Short-term outlook

The short-term outlook report presents the latest trends and prospects for different agri-food sectors.

The Food for Europe podcast

Latest episode: geographical indications (GIs) add value for everyone in the food chain. Learn more about GIs and ongoing proposals to improve how the system works.
Финансиране и обществени поръчки

Възможности за финансиране и тръжни процедури за проекти и инициативи на ЕС.

Научете повече

Консултации

Консултации за инициативи на ЕС в областта на селското стопанство и развитието на селските райони.  

Споделете мнението си

Прояви