Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Agriculture and rural development

Преглед на общата селскостопанска политика

Създаване, функции и правила на ОСП, наблюдение на изпълнението ѝ и как новата ОСП ще оформи бъдещето на ЕС.