Направо към основното съдържание
Agriculture and rural development

Заетост и растеж в селските райони

Информационни табла с данни за БВП на глава от населението, равнището на заетост, равнището на бедност, доходите на земеделските стопани и дела на хранително-вкусовия сектор в общата заетост.

Общ доклад по ключови теми, свързани с работните места, растежа, бедността, хранително-вкусовия сектор и предизвикателствата в селските райони.