Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Agriculture and rural development

Заетост и растеж в селските райони

Работни места и растеж в селските райони

Информационни табла с данни за БВП на глава от населението, равнището на заетост, равнището на бедност, доходите на земеделските стопани и дела на хранително-вкусовия сектор в общата заетост.

Цел на политиката

Общ доклад по ключови теми, свързани с работните места, растежа, бедността, хранително-вкусовия сектор и предизвикателствата в селските райони.

Прояви

  • Конференции и срещи на високо равнище

The 2023 EU AgriResearch Conference

  • 31 май - 1 юни 2023
  • Brussels, Belgium
  • Излъчване на живо