Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Agriculture and rural development

Верига за доставки на агрохранителни продукти в ЕС

Управление на веригата за доставки на селскостопански продукти и храни, как да се укрепи позицията на земеделските стопани във веригата за доставки.

Доставка на храни и продоволствена сигурност

agricultural land with an overlay of a data chart

Food supply and security dashboard

This dashboard features data to monitor and assess food supply and food security in the EU. It also includes external sources that serve as an alert system.

Хранително-вкусовата промишленост на ЕС на световните пазари