Přejít na hlavní obsah
Agriculture and rural development

Země jižního evropského sousedství

Obchod EU se zemědělskými produkty se zeměmi jižního regionu evropské politiky sousedství.

Obchod se zemědělskými a potravinářskými produkty se zeměmi jižního evropského sousedství

Evropská politika sousedství (EPS) řídí vztahy Unie s 16 jejími nejbližšími východními a jižními sousedy.

EPS se dělí na jižní a východní region. Na jihu se jedná o Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Libyi, Maroko, Palestinu, Sýrii a Tunisko.

Země jižního evropského sousedství mají s Unií uzavřeny evropsko-středomořské dohody o přidružení, které v zásadě upravují obchod se zbožím. Po tzv. „arabském jaru“ přijala Rada v roce 2011 směrnice, jimiž se tyto dohody pro Egypt, Maroko, Jordánsko a Tunisko stávají prohloubenými a komplexními dohodami o volném obchodu. Nicméně jednání s uvedenými zeměmi nepokročila tak, jak se původně očekávalo.

Obecně řečeno je Evropská unie čistým vývozcem do těchto zemí – vyváží především hovězí a jehněčí maso, obiloviny a mléčné výrobky. Do Unie se odsud dováží především ovoce, zelenina a olivový olej.

Země

Alžírsko

Vztahy mezi EU a Alžírskem se řídí dohodou o přidružení, která je v platnosti od roku 2005.

Alžírsko je čistým dovozcem zemědělských a potravinářských produktů z EU, především pšenice, mléčných výrobků a živých zvířat. Země EU z Alžírska dovážejí datle (téměř 50 %), cukr a různá semena.

Související informace

Dohoda o přidružení

Obchod mezi EU a Alžírskem

24. KVĚTNA 2024
Agri-food trade statistical factsheet – Algeria

Egypt

Zemědělsko-obchodní vztahy mezi EU a Egyptem se řídí dohodou o přidružení, která vstoupila v platnost 1. června 2004, přičemž čistě obchodní ustanovení jsou platná již od 1. ledna 2004. V říjnu 2008 byla podepsána dohoda o další liberalizaci obchodu se zemědělskými produkty, zpracovanými zemědělskými produkty a rybami a produkty rybolovu. Tato dohoda vstoupila v platnost 1. června 2010. Na jejím základě se většina zemědělských produktů dovážených z EU těší bezcelnímu přístupu na egyptský trh s výjimkou tabáku, vína, lihovin a vepřového masa. Egyptský vývoz do EU rovněž těží z plné liberalizace, s výjimkou určitých produktů (rajčata, okurky, artyčoky, cukety, hroznové víno, česnek, jahody, rýže, cukr a zpracované produkty s vysokým obsahem cukru).

V prosinci 2011 přijala EU mandát pro jednání o prohloubené a komplexní dohodě o volném obchodu s Egyptem. Nicméně v posledních letech v této oblasti nedošlo k žádnému pokroku.

Evropská unie je čistým vývozcem zemědělských produktů do Egypta. Vyváží především pšenici, ovoci a sušené mléko. Z Egypta se pak dováží hlavně ovoce a zelenina (téměř 75 % dovozu).

Související informace

Dohoda o obchodu se zemědělskými produkty

Obchod mezi EU a Egyptem

25. KVĚTNA 2024
Agri-food trade statistical factsheet – Egypt

Izrael

Zemědělsko-obchodní vztahy mezi EU a Izraelem se řídí evropsko-středomořskou dohodou o přidružení, která byla podepsána 20. listopadu 1995 a vstoupila v platnost 1. června 2000. Obsahuje mimo jiné dvoustranné obchodní koncese pro zemědělské produkty. Později byla vyjednána a uzavřena dohoda o další liberalizaci obchodu se zemědělskými produkty, zpracovanými zemědělskými produkty a rybami a produkty rybolovu. Tato dohoda vstoupila v platnost 1. ledna 2010.

Je založena na přístupu tzv. „negativního seznamu“ – to znamená, že je uvolněn veškerý obchod se zemědělsko-potravinářskými produkty oběma směry až na výjimky uvedené v seznamu. Obě strany z liberalizace při tom vyňaly značný počet celních položek. Ze strany EU bylo z veškeré liberalizace vyřazeno několik položek (jde např. o med, česnek, cukr, panenský olivový olej), nicméně u většiny citlivých zemědělských produktů byly stanoveny celní kvóty a Unie si rovněž zachovala svůj systém vstupních cen, a to s valorickou (ad valorem) složkou cla ve výši 0 %. Pokud jde o Izrael, na vyňaté položky se buď vztahují celní kvóty, nebo vázaná cla na stanovené úrovni.

Evropská unie má s Izraelem v oblasti zemědělsko-potravinářských produktů výrazný obchodní přebytek – vyváží především živá zvířata, cukrovinky, těstoviny a pšenici. Z Izraele do Unie se pak dováží především ovoce a zelenina.

Související informace

Dohoda o obchodu se zemědělskými produkty

Obchod mezi EU a Izraelem

25. KVĚTNA 2024
Agri-food trade statistical factsheet – Israel

Jordánsko

Zemědělsko-obchodní vztahy mezi EU a Jordánskem se řídí dohodou o přidružení, která byla podepsána 24. listopadu 1997 a vstoupila v platnost 1. května 2002. V roce 2005 byla dohoda upravena (došlo k další dvoustranné liberalizaci pro zemědělské produkty a zpracované zemědělské produkty), a to s účinností od 1. ledna 2006. Dohoda je asymetrická a až na několik výjimek stanoví vysokou úroveň liberalizace. Od roku 2010 (tj. poslední fáze provádění liberalizačních ustanovení) mohou všechny zemědělské produkty pocházející z Jordánska vstoupit do EU bezcelně bez kvót - s výjimkou řezaných květin a panenského olivového oleje. Pokud jde o vývoz z EU do Jordánska, nebyly některé produkty liberalizovány zcela, ale využívají 40% snížení základní sazby Jordánska (např. víno, vinný mošt a jiné kvašené nápoje).

V prosinci 2011 přijala EU mandát pro jednání o prohloubené a komplexní dohodě o volném obchodu s Jordánskem, nicméně v posledních letech nedošlo v této oblasti k žádnému pokroku.

Evropská unie má s Jordánskem v oblasti zemědělsko-potravinářských produktů výrazný obchodní přebytek – vyváží především pšenici, živá zvířata a přípravky z ovoce a zeleniny. Z Jordánska se pak dovážejí především místní doutníky a cigarety, zelenina a přípravky z ovoce a zeleniny. V místní zemědělské produkci má rovněž významné místo chov drůbeže.

Související informace

Dohoda o přidružení

Obchod mezi EU a Jordánem

25. KVĚTNA 2024
Agri-food trade statistical factsheet – Jordan

Libanon

Zemědělsko-obchodní vztahy mezi EU a Libanonem se řídí dohodou o přidružení, která byla podepsána 17. června 2002. Její část věnovaná obchodu vstoupila v platnost až 1. března 2003. Koncese udělené libanonským produktům na dovoz do EU jsou upraveny v rámci tzv. „negativního seznamu“ (liberalizace pro produkty neuvedené na seznamu). Podmínky pro dovoz produktů z EU jsou výslovně stanoveny v protokolu k dohodě.

Evropská unie má s Libanonem v oblasti zemědělsko-potravinářských produktů výrazný obchodní přebytek – vyváží především zvířata, obiloviny a sýr. Z Libanonu se pak dovážejí především přípravky z ovoce a zeleniny, surový tabák a droby ze zvířat.

Související informace

Dohoda o přidružení

Obchod mezi EU a Libanonem

25. KVĚTNA 2024
Agri-food trade statistical factsheet – Lebanon

Maroko

Zemědělsko-obchodní vztahy mezi EU a Marokem se řídí dohodou o přidružení, která vstoupila v platnost v roce 2000. Další liberalizaci obchodu se zemědělskými produkty, zpracovanými zemědělskými produkty a rybami a produkty rybolovu zajistila dohoda z 1. října 2012. Koncese udělené marockým produktům na dovoz do EU jsou uvedeny v rámci přístupu „negativního seznamu“ (liberalizace pro produkty neuvedené na seznamu). Podmínky pro dovoz produktů z EU na marocký trh jsou výslovně stanoveny v protokolu k dohodě. Od podepsání uvedené dohody se objem obchodu se zemědělsko-potravinářskými produkty oběma směry zvýšil. Evropská unie je čistým vývozcem zpracovaných zemědělských produktů s vysokou přidanou hodnotou. Maroko vyváží především nezpracované zemědělské produkty (zejména rajčata a ostatní ovoce a zeleninu).

V prosinci 2011 přijala EU mandát pro jednání o prohloubené a komplexní dohodě o volném obchodu s Marokem, nicméně v posledních letech nedošlo v této oblasti k žádnému pokroku.

Související informace

Dohoda o obchodu se zemědělskými produkty

Obchod mezi EU a Marokem

25. KVĚTNA 2024
Agri-food trade statistical factsheet – Morocco

Palestina*

Zemědělské obchodní vztahy mezi EU a Palestinou se řídí prozatímní dohodou o přidružení s Organizací pro osvobození Palestiny (OOP) jménem palestinské samosprávy, která byla podepsána 24. února 1997. Touto prozatímní dohodou o přidružení se stanoví vysoká úroveň liberalizace pro zemědělsko-potravinářské produkty, nicméně jsou zachovány určité celní kvóty pro nejcitlivější produkty. Dne 1. ledna 2012 vstoupila v platnost další vzájemná liberalizační opatření a byly nahrazeny protokoly 1 a 2 dohody o přidružení mezi ES a Palestinou. Palestina využívá bezcelního a bezkvótového přístupu na trh EU (se systémem vstupních cen EU použitelným pro některé druhy ovoce a zeleniny) po dobu 10 let.

Evropská unie má s Palestinou v oblasti zemědělsko-potravinářských produktů výrazný obchodní přebytek – vyváží především kojeneckou výživu, cukrovinky a živá zvířata. Z Palestiny se do EU dováží hlavně datle a olivový olej.

*Toto označení se nesmí vykládat jako uznání Státu Palestina a nejsou jím dotčeny individuální postoje členských států k této otázce.

Související informace

Dohoda o obchodu se zemědělskými produkty

Obchod mezi EU a Palestinou

25. KVĚTNA 2024
Agri-food trade statistical factsheet – Palestine

Tunisko

Zemědělsko-obchodní vztahy mezi EU a Tuniskem se řídí dohodou o přidružení, která vstoupila v platnost 1. března 1998. Tím vznikla zóna volného obchodu zahrnující omezenou liberalizaci zemědělských produktů.

V roce 2009 byla zahájena jednání o dalších vzájemných koncesích v oblasti zemědělství v rámci dohody o přidružení, nicméně tato jednání byla v listopadu 2010 přerušena z důvodu politických událostí v Tunisku,

V prosinci 2011 přijala EU mandát pro jednání o prohloubené a komplexní dohodě o volném obchodu s Tuniskem, nicméně v posledních letech nedošlo v této oblasti k žádnému pokroku. Úvodní tzv. „nulté“ kolo jednání se konalo v Tunisu ve dnech 19.-22. října 2015. Od té doby proběhla další 4 úplná kola jednání, ale došlo jen k malému pokroku.

Z Tunisu se do EU vyvážejí především datle a olivový olej (země patří k největším producentům a exportérům olivového oleje na světě). Z EU se do Tuniska dováží především obiloviny, krmivo pro zvířata v zájmovém chovu a sušené mléko.

Související informace

Dohoda o přidružení

Obchod mezi EU a Tuniskem

13. KVĚTNA 2024
Agri-food trade statistical factsheet – Tunisia