Направо към основното съдържание
Agriculture and rural development

Структури и икономики на стопанствата

Този интерактивен инструмент обединява 20 ключови показателя за трите измерения на устойчивостта в селското стопанство и селските райони: икономическа устойчивост, екологична устойчивост и социална устойчивост.