Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Agriculture and rural development

Горско стопанство

Информация за значението на горите за околната среда и селските райони в ЕС и за мерките, които се предприемат за тяхното опазване.

Горско стопанство — обяснение

Подкрепа на ЕС за горското стопанство чрез фондовете за развитие на селските райони, Плана за действие в областта на горите и иновациите в горското стопанство.

Агролесовъдство

Работа на целевата група на ЕС по агролесовъдство, основни документи.

Многофункционални гори

Доклад от семинар за новите вериги за създаване на стойност от многофункционално стопанисваните гори.

Факти и цифри

Статистика за горите, горското стопанство, продуктите от дървесина и дърводобива

Прояви

  • Конференции и срещи на високо равнище

The 2023 EU AgriResearch Conference

  • 31 май - 1 юни 2023
  • Brussels, Belgium
  • Излъчване на живо