Skip to main content
Agriculture and rural development

Suska sechlońska SGB

Den skyddade geografiska beteckningen är en garant för att produkter i åtminstone ett steg produceras, bearbetas och bereds i området.

Historia

Mycket av historien bakom Suska sechlońska SGB återfinns i själva namnet.

suska-sechlonska-plums-smoked-prunes.jpg

Med ”Suska” avses ett torkat och rökt plommon, medan namnet ”sechlońska” kommer från byn Sechna i södra Polen, där traditionen med rökta och torkade plommon uppstått. ”Sechna” kommer från det polska ordet ”suszenie” som betyder ”torkning”. Det finns alltså ett tydligt samband mellan området och dess mattraditioner.

Man vet inte exakt när traditionen började men enligt legenden var det en lokal präst som spred kunskapen om rökning av plommon bland sina församlingsmedlemmar.

De fruktugnar som finns spridda i regionen är monument över produktens historia. Den äldsta ugnen är över hundra år gammal. Även om den inte längre är i bruk har den samma form och egenskaper som de ugnar som används i dag, ett bevis på att produktionsmetoderna inte har ändrats på över hundra år. I området finns inte mindre än 677 ugnar. De har alla utformats och byggts av lokalbefolkningen, i en stil som är anpassad efter den lokala terrängen.

Traditionen med torkning och rökning är inte enbart en del av landskapet, utan också en del av kulturen. Lokala poeter och trubadurer behöver inte hämta sin inspiration från stjärnorna, utan deras musa är de lätt rökta plommonen. Orden i en lokal visa prisar staden där allting började:

…Oj Sechna, Sechna ty skopciała wiosko,
gdyby nie suszarnie byłabyś stolicą…
(...Åh, Sechna, röksvarta Sechna,
om det inte var för fruktugnarna skulle du vara huvudstaden …)

Sedan 2001 har traditionen firats under plommonfestivalen Święto Suszonej Śliwki i byn Dobrociesz. De som besöker regionen kan vandra ”plommonstigen” som slingrar sig mellan plommonträd och fruktugnar.

Under åren har Suska sechlońska SGB vunnit flera pris, bland annat en utmärkelse i 2000 års tävling ”Nasze Kulinarne Dziedzictwo” (vårt kulturella arv), ett pris vid tävlingen ”Perła 2004” för bästa polska regionala livsmedelsprodukt och första pris i 2006 års omröstning ”Małopolski Smak”.

År 2010 erhöll produkten ytterligare ett erkännande då EU-kommissionen tilldelade Suska sechlońska status som skyddad geografisk beteckning (SGB) och erkände det unika sambandet mellan produkten och dess ursprungsområde.

Produktion

Suska sechlońska SGB produceras i fyra kommuner i Lillpolens vojvodskap: Laskowa, Iwkowa, Łososina Dolna och Żegocina.

Vid framställningen av Suska sechlońska SGB använder man plommon från Prunus domestica L. ssp. domestica och sorter av den som Promis, Tolar, Nektawit, Valjevka och Stanley. Dessa sorter lämpar sig för torkning och rökning, eftersom de innehåller mycket socker och litet vatten. Frukten måste vara av hög kvalitet: plommon som visar tecken på röta, skador eller skadedjur får inte användas.

När plommonen plockats förs de till fruktugnarna för att torkas och rökas.

suska-sechlonska-plums-plums-kiln.jpg

Ugnarna är placerade så att de smälter in i landskapet. De består av en tegelgrund som täcks av ett sadeltak. Varje ugn har mellan en till fem kammare. Kamrarna är cirka 2 meter breda, 3,5 meter långa och delade på mitten av en trävägg. 

Under varje kammare finns en härd med ett trägaller. Gallret består av parallella kvistfria stavar som är 4 cm breda, 3 cm höga och cirka 1 meter långa. Stavarna arrangeras så att röken och den varma luften kan cirkulera fritt upp till en höjd av ca 180 cm över härden.

Ett 20–40 cm tjockt lager plommon breds ut på gallret. En gång om dagen vänder producenterna de torkande plommonen med hjälp av en särskild skyffel.

Röknings- och torkningsprocessen tar 4–6 dagar, beroende på plommonlagrets tjocklek. När röken stiger upp från härden stiger temperaturen i ugnen till 45–60 °C. Röken torkar och bevarar frukten och ger den en unik rökig färg, arom och smak. Under torkningen utsöndras saft från plommonen som täcker frukten och ger slutprodukten en söt eftersmak.

Läs mer

Suska sechlońska SGB – rättsakt

Skyddad geografisk beteckning

Kvalitetsmärkt mat och dryck i EU