Skip to main content
Agriculture and rural development

Gouda Holland CHZO/Noord-Hollandse Gouda CHOP

Chránené zemepisné označenie (CHZO) a chránené označenie pôvodu (CHOP) chránia názvy výrobkov, ktoré majú jedinečné vlastnosti súvisiace s ich zemepisným pôvodom.

Pôvod

Syr Gouda je pevne zakorenený v holandskej tradícii výroby syra siahajúcej až do stredoveku, ktorá vyvrcholila v holandskom zlatom veku – v 17. storočí.

Názov syra pochádza zo slávneho trhu so syrom Gouda, ktorého pôvod je možné nájsť až v 14. storočí. Holandské mestá mohli v stredoveku požiadať o feudálne práva, vďaka ktorým získali monopol na predaj určitých výrobkov. V roku 1395 mesto Gouda získalo takéto právo na predaj syra v holandskom grófstve. V dôsledku toho mohli poľnohospodári z tohto grófstva predávať svoj syr len na trhu v meste Gouda, ktoré sa tak postupom času stalo synonymom jeho výroby.

Mesto Gouda, ktoré sa nachádza v regióne Južné Holandsko, bolo postavené na vysušenom slanisku, na brehu rieky Gouwe.
Mesto Gouda, ktoré sa nachádza v regióne Južné Holandsko, bolo postavené na vysušenom slanisku, na brehu rieky Gouwe.
Trh so syrom sa stal populárnou turistickou atrakciou mesta Gouda.
Trh so syrom sa stal populárnou turistickou atrakciou mesta Gouda.

S rastúcou popularitou syra sa výroba rozšírila do provincie Severné Holandsko, a neskôr do celého Holandska. V 20. storočí sa syr Gouda stal tradičným národným výrobkom s celosvetovým renomé.

Hoci sa syr v súčasnosti predáva po celom svete, tradícia mestského trhu Gouda so syrmi zostala zachovaná. Každý štvrtok ráno od apríla do augusta poľnohospodári naukladajú kolesá syra pred radnicou mesta Gouda, kde vyjednávajú s obchodníkmi až do uzavretia dohody.

Gouda Holland a Noord-Hollandse Gouda sú chránené Európskou úniou pre ich chuť a tradíciu. Noord-Hollandse Gouda získala chránené označenie pôvodu (CHOP) v roku 1996 a Gouda Holland chránené zemepisné označenie (CHZO) v roku 2006.

Výroba

Mlieko používané na výrobu Gouda Holland CHZO sa získava z mliekarní v Holandsku, pričom syr Noord-Hollandse Gouda CHOP sa vyrába len z mlieka z provincie Noord-Holland.

Geografická poloha Holandska (väčšinou pod úrovňou hladiny mora) a jeho prímorské podnebie umožňujú rast zelenej trávy bohatej na živiny na podloží piesočnatých a ílovitých pôd. Stáda dobytka, často miestne plemená ako Holstein-Friesian, sa pasú na týchto trávnatých pastvinách, vďaka čomu majú kravy kvalitné a chutné mlieko.

Po podojení kráv uskladnia poľnohospodári mlieko v chladiacej nádrži na farme pri maximálnej teplote 6 °C. Mlieko sa prepravuje do závodu na výrobu syra do 72 hodín, kde sa buď spracuje ihneď, alebo termizuje (nepasterizované, ľahko tepelné ošetrené) a na krátky čas sa uskladní v chladiarenskom sklade.

Mlieko sa potom pasterizuje pri teplote najmenej 72 °C počas 15 sekúnd a zráža sa pri teplote približne 30 °C. Keď sa syrenina oddelí od srvátky, spracuje sa, umyje a stlačí do správneho tvaru (tradičného splošteného kolesa). Výsledný „syr“ sa potom ponorí do soľného roztoku.

Výsledný produkt má tvar splošteného kolesa.
Výsledný produkt má tvar splošteného kolesa.

Po pomalom namáčaní v slanej vode sa syr nechá prirodzene vyzrieť na otvorenom priestranstve. Čas a teplota zohrávajú dôležitú úlohu pri získavaní charakteristickej chuti syra. Výrobcovia syr pravidelne otáčajú a kontrolujú, po dozretí sa na ňom vytvorí suchá kôra.

Syr môže dozrievať viac ako rok v závislosti od želanej chute. Nevyzreté syry CHOP Gouda Holland CHZO a Noord-Hollandse Gouda sú sladké a mäkké, počas dozrievania sa vytvára pevnejšia textúra, získavajú intenzívnejšiu zlatú farbu a pestrofarebnú paletu aromatických chutí.

Ďalšie informácie

Gouda Holland CHZO/Noord-Hollandse Gouda CHOP – právne špecifikácie

Chránené označenie pôvodu

Chránené zemepisné označenie

Kvalitné potraviny a nápoje v celej Európe