Skip to main content
Agriculture and rural development

Gouda Holland CHZO / Noord-Hollandse Gouda CHOP

Chráněné zeměpisné označení (CHZO) a chráněné označení původu (CHOP) chrání názvy produktů, které mají jedinečné vlastnosti vyplývající z jejich zeměpisného původu.

Počátky

Sýr Gouda je pevně zakotven v nizozemské tradici výroby sýrů, která sahá až do středověku a svého mistrovství dosáhla během nizozemského zlatého věku v 17. století.

Samotný název sýra pochází ze slavného trhu se sýrem ve městě Gouda, o němž jsou první záznamy již ze 14. století. Nizozemská města mohla ve středověku požádat o feudální práva, na jejichž základě získala monopol na prodej určitých výrobků. Město Gouda získalo v roce 1395 takové právo na prodej sýrů v Holandském hrabství. V důsledku toho mohli zemědělci z tohoto hrabství prodávat své sýry pouze na trhu v Goudě a časem se tak toto město stalo synonymem jejich produkce.

Město Gouda, které se nachází v Jižním Holandsku, bylo založeno v místě vysušeného mokřadu na břehu řeky Gouwe.
Město Gouda, které se nachází v Jižním Holandsku, bylo založeno v místě vysušeného mokřadu na břehu řeky Gouwe.
Sýrové trhy jsou pro návštěvníky Goudy oblíbenou turistickou atrakcí.
Sýrové trhy jsou pro návštěvníky Goudy oblíbenou turistickou atrakcí.

Výroba sýra se s jeho rostoucí oblibou rozšířila i do provincie Severní Holandsko a posléze i do celého Nizozemska. Ve 20. století se sýr Gouda stává světově proslulým nizozemským výrobkem.

Ačkoli se v současné době tento sýr prodává daleko za hranicemi náměstí v Goudě, tradice sýrových trhů se ve městě udržela dodnes. Každý čtvrtek ráno od dubna do srpna vyskládají výrobci kulaté sýrové bochníky před radnici města Gouda, kde se pak handrkují s obchodníky o ceně.

Sýry Gouda Holland i Noord-Hollandse Gouda jsou pro svou chuť a tradici chráněny Evropskou unií. Noord-Hollandse Gouda byl uznán za chráněné označení původu (CHOP) v roce 1996, zatímco Gouda Holland byl uznán za chráněné zeměpisné označení (CHZO) v roce 2006.

Výroba

Mléko používané k výrobě sýra Gouda Holland CHZO se získává z mléčných farem v Nizozemsku, zatímco Noord-Hollandse Gouda CHZO se vyrábí pouze z mléka z provincie Noord-Holland.

 Černostrakaté krávy holštýnského skotu jsou původem z Nizozemska.
Černostrakaté krávy holštýnského skotu jsou původem z Nizozemska.

Zeměpisná poloha Nizozemska (jehož území leží z velké části pod úrovní hladiny moře) a jeho přímořské podnebí jsou příznivé pro bohaté porosty zelených trav, které rostou na písečném a jílovitém podloží. Na těchto travnatých pastvinách se pasou stáda dobytka (většinou místních plemen, jako je holštýnský skot), díky čemuž mají krávy vysoce kvalitní a chutné mléko.

Po podojení skladují zemědělci mléko na statku v chladicích nádržích při maximální teplotě 6 °C. Mléko pak musí být dopraveno do sýrárny do 72 hodin, kde se buď okamžitě zpracuje nebo termizuje (tj. ošetří mírným záhřevem, bez pasterizace) a nakrátko se uskladní v chladu.

Mléko se poté 15 vteřin pasterizuje při teplotě nejméně 72 °C a následně se sýří za teploty přibližně 30 °C. Jakmile se sýřenina oddělí od syrovátky, zpracuje se, promyje a lisuje do správného tvaru (tradičně do tvaru zploštělého kulatého bochníku). Takto vzniklý „sýr“ se ponoří do solné lázně.

Výsledný produkt má tvar zploštělého kulatého bochníku.
Výsledný produkt má tvar zploštělého kulatého bochníku.

Po pomalém namáčení se sýr ze slané vody vyjme a nechá se přirozeně zrát v otevřeném prostoru. Čas a teplota jsou pro zajištění charakteristické chuti velmi důležité. Výrobci sýr pravidelně otáčejí a kontrolují. Jak sýr zraje, vytváří se na něm suchá kůra.

V závislosti na požadované chuti může zrání sýra trvat i déle než rok. Mladé sýry Gouda Holland CHZO a Noord-Hollandse Gouda CHOP jsou sladké a měkké, během dozrávání se jejich struktura zpevňuje, získávají intenzivnější zlatou barvu a širokou paletu aromatických chutí.

Další informace

Gouda Holland CHZO / Noord-Hollandse Gouda CHOP – právní specifikace

Chráněné označení původu.

Chráněné zeměpisné označení

Jakostní potraviny a nápoje z celé Evropy